Zakázané symboly

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na symboly, které jsou v ČR trestné. Které to přesně
jsou a jaké je znění zákona. Existuje příručka, ve které byly všechny
popsány?

Odpověď

Dobrý den,

v České republice se posuzují jako trestné především symboly spojené s historickým nacismem, které jsou užívány soudobými neonacisty. Většina historických symbolů nacismu je spjata s NSDAP, i když mohla mít i širší využití. U trestních oznámení souvisejících s komunismem jsou tyto případy doposud odkládány jako netrestné již vyšetřovateli nebo zákonnými zástupci.
Pokud se týká symboliky soudobých extremistických stran bez toho, aby se tyto strany v historii podílely na zločinech totalitních režimů, nejsou v ČR až na výjimky vnímány jako trestné (pokud se nejedná o ilegální krajně pravicové strany, které ovšem svojí symbolikou navazují na historický nacismus, či o symboliku jinak provázanou s historickým nacismem či fašismem).
Samo znázornění výše popsaných symbolů k trestněprávnímu postihu nestačí, je třeba, aby přistoupily i další aspekty (prvky) jednání. Stěžejním prvkem je vůle osoby přihlásit se k myšlenkám, jenž organizace užívající takový symbol zastávaly nebo zastávají.

V České republice jsou proti veřejnému užívání extremistických symbolů nejčastěji využívány § 403 trestního zákona (Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka) a § 404 trestního zákona (Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka), využitelné jsou však i § 355 (Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob) a § 356 trestního zákona (Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod), objevily se i případy aplikace § 358 (Výtržnictví). V českém právu neexistuje žádný jednoznačně stanovený symbol či seznam symbolů, které by byly a priori trestné, což ostatně za stávající situace neumožňuje ani formulace příslušných skutkových podstat v trestním zákoně. Nejde totiž o postih samotných symbolů, ale o postih ideologií, jež symboly prezentují. Takovýto seznam tedy nemůže být sestaven, neboť by časem zcela ztratil na aktuálnosti. Extremisté by si našli nové symboly, jimiž by propagovali svoji ideologii. Symbolem, jehož užívání může být postihováno, se může stát cokoliv, záleží na tom, jaký způsob a prostředek prezentace si subjekt zvolí (může se jednat i o dosud zcela nepolitický symbol).

Policejní orgány činné v trestním řízení fakticky využívají typologii symbolů z níže uvedených publikací od Jana Chmelíka, nicméně tyto prameny pochopitelně nemají právní relevanci a soudy k nim při rozhodování konkrétních případů nemusí přihlížet. Navíc se jedná pouze o typologii symbolů se vztahem k tzv. "rasovým motivům".

1) CHMELÍK, Jan. Symbolika extremistických hnutí. Praha : Armex : Trivis, 2000. 114 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. ISBN 80-86244-14-8.
2) CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha :
Linde, 2001. 172 s. ; 21 cm. ISBN 80-7201-265-7.

Použité a další doporučené zdroje:

* MAREŠ, Miroslav. Trestněprávní relevance symboliky extremistických politických stran. In: Symbol a symbolika v právu: sborník příspěvků z konfererence pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakutly Masarykovy univerzity v Brně za organizačního přispění Akademie heraldických nauk ČR, 23.9.2005. Ed. Tomáš Tyl, Karin Brzobohatá. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.
Str. 11-16. ISBN 80-86861-13-9.

* ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. V Praze : C.H. Beck, 2008.
xiv, 255 s. ; 23 cm. (Beckova edice právní instituty). ISBN 978-80-7400-053-9.

* Nový trestní zákoník ; Trestní řád ; Přestupky : právní stav ke dni 1.1.2010. Praha : C.H. Beck, [2009]-. (Texty zákonů).

* ČERNÝ, Petr. Politický extremismus a právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2005.
207 s. ; 21 cm. ISBN 80-86861-86-4. 

* MAREŠOVÁ, Alena et al. Kriminologické a právní aspekty extremismu. Praha :
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. 162 s. ; 21 cm. ISBN 80-86008-59-2. 

* HERZCEG, Jiří. Svoboda projevu, rudá hvězda na klopě a role symbolů v trestním právu. In: Trestněprávní revue. ISSN 1213-5313. Roč. 7, č. 11 (2008), s. 321-327.

* http://www.chceteho.cz/content/wp-content/neonacek_c41.pdf
* http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=6207

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.04.2010 13:59

Adam píše:
Neděle 07.10.2018 13:56
Nacismus je levicová ideologie a jak jsem zjistil i vlajka Rakouska-Uherska je u nás v ČR zakázána
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu