Zajímá mne obsah povídky B.Němcové O prostonárodním léčení na Domažlicku

Text dotazu

Prošla jsem na internetu všechny možné informace o životě a díle Boženy Němcové. Hledala jsem i mezi diplomovými či bakalářskými pracemi studentů vysokých škol, ale všude jsem se setkala pouze z názvem tohoto dílka mezi souhrnem všech ostatních.
Pouze v jedné stati, kde je uváděn pobyt B. Němcové u rodiny prof. Hanuše, jsem našla následující sdělení : "...V prázdných chvílích té zimy ponořovala se v hlubiny vědy lékařské a zvláště ráda obírala se prostonárodním léčením našeho lidu. To zkoumala už na Domažlicku, jakož svědčí neznámý posud a nevytištěný rukopis její „o prostonárodním léčení na Domažlicku“, dr. Č. Zíbrtem darovaný českému museu. "

Mnohokrát děkuji a srdečně zdravím.

Odpověď

Dobrý den,

 

odvoláváte se na citaci níže uvedeného dopisu.

Čeněk Zíbrt, N e o t i š t ěné zápisky a list Boženy Němc o v é. [Příspěvek k léčení prostonárodnímu.] [Otištěn dopis B. N. J. Spottovi (bez data) a připojený k němu list poznámek B. N. o prostonárodním léčení chorob. Zimnice. — Psotník. — Ouroky. — Snědek. — Nátka. — Žloutenka. — Bradavice.] Světozor 23, 1888-89, č. 4, 14/12, str. 39-42. Zdroj: LAISKE, Miroslav a Státní knihovna Československé socialistické republiky. Bibliografie Boženy Němcové: Soupis jejího díla a lit. o něm. Praha: SPN, 1962. s. 376. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b6676170-b67a-11e2-ada5-005056825209

 

Z dopisu, který níže citujete je zřejmé, že Němcová sbírala informace pro doktora Špotta, který publikoval v Časopisu českých lékařů a zajímal se o dějiny lékařství v Čechách. Doktor zemřel dne 8. 4. 1888. Zápisky léčení nemocí jsou vedeny v bodech, není to žádné literární dílo. Pokud si chcete celý zápis přečíst, půjčte si Světozor z let 1888-1889, ročník 23, číslo 4, kde od strany 39 je celý dopis včetně popisu léčení otištěn.

 

Obsah dopisu:

„ Mnohovážený pane doktore,

Dávno bych již na Váš dopis odpověděla, ale chtěla jsem, aby moje zásilka přece za něco stála, a tedy jsem se u mojich známých dříve poptávala; mnoho toho není, co posílám, ale říkává se „z kousku kus,“ a tedy se i Vám kousek hodí, který by k celku přispěl. Něco mám odtud, něco jsem si pamatovala z domů, zde se více zaříkává, což také umím, ale vypsat je to těžko, až jednou do Prahy přijdu, potom Vám to osobně povím. Záleží to jen v důvěře v Boha. Zde je mnoho lidí, kteří se zanášejí s léčením na zapřenou; sama jich několik znám, ale ti maj9 v3echnu svou yku3enos+t y herb85;, jich6 se zde mnoho ještě nalézá. Ani by člověk neuvěřil , jakou v tom praktičnost mají, z většího dílu ale ženy, taková zná každou větvičku, proč je a kdy ji smí trhat, a kdyby takové někdy ve vesnici nebylo, mnohý  by tu svou nedbalost smrtí zaplatil. Mál kerý lékaře věří, bojí se ho zavolat buď pro nedostatek peněz, aneb důvěry a i kdyby i hned přišel, on se dle jeho rozkazu nedrží, nešetří se, a naposled jde přec jen ke kmotře kovářce, pohodné aneb k babičce pro nějaké koření, a musí mu to zaříkat. Zvlášť se v takových věcech dobře zají pohodný, a člověk se často diví, když se vidí přinucena jejímu léčení věřit. …. Já Vám přeji, pane doktore, aby se začaté Vaše léčení dobrého zdaru dočkalo, a čím budu moci přispěti, to s radostí učiním.“

 

„K dopisu tomuto přidán list, popsaný hustě na obou stranách. V něm zaznamenala Božena Němcová některá léčení prostonárodní. S podobným setkáváme se také u Erbena, Grohmanna a jinde. Zprávy na listě, jejž tu máme před sebou ,budou snad vítány přátelům prostonárodního podání českého tím více, že je sebrala tak zkušená znalkyně lidu českého, jakou byla šlechetná spisovatelka Babičky.

 

Příklad nemoci:

Zimnice

1)            Kdo má zimnici, ať lehne od 11 do 12 a od 1 do 2 nahý, kde se nejvíce sluneční paprsky srážejí.

2)            Za sedmi kostelů, po sedmi dnů, v sedm hodin ráno a večer svěcenou vodu pít.    …..“

 

Dále pro badatelskou inspiraci přikládáme několik excerpovaných článků, které se věnují pobytu Němcové na Domažlicku: 

 

URBAN, Jan. Byt Boženy Němcové v Domažlicích: Příspěvek k 150. výročí domažlického pobytu Boženy Němcové. Minulostí Západočeského kraje. 1996, 31, 121-126. ISSN 0544-3830.

VIKTORA, Viktor. Domažlické podněty: 125.výročí úmrtí Boženy Němcové. Pravda. 1987, 68(13), 4. ISSN 1803-1633.

(JPH). Připomínáme pobyt Boženy Němcové. Pravda. 1985, 66(162), 5. ISSN 1803-1633.

(LK). Zastavení pod Čerchovem. Lidová demokracie. 1972, 28(18), 10. ISSN 0323-1143.

LION, Jindřich. Chodské hyjty Boženy Němcové. Svobodné slovo. 1961, 17(287), 1. ISSN 0231-732X.

NĚMCOVÁ, Božena. Obrazy z okolí domažlického. Zemědělské noviny. 1960, 16(32), 4. ISSN 0139-5777.

SOJKA, Jan Erazim. Božena Němcová v Domažlicích. O knihách a autorech. 1954, 1(listopad/prosinec), [2]. ISSN 0231-5939.

KRAMAŘÍK, Jaroslav. Práce Boženy Němcové o Chodsku a její význam v dějinách našeho národopisu. Český lid. 1951, 8(prosinec), 257-259. ISSN 0009-0794.

VORÁČ, Jaroslav. Nově objevený příspěvek Boženy Němcové k poznání chodského nářečí. Slovo a slovesnost. 1952, 13(3), 150-156. ISSN 0037-7031.

HODÁŇ, Antonín. Zbytek korespondence Bož. Němcové z pozůstalosti A.V.Šembery. Časopis Českého musea. 1915, 89(1915), 24-34.

SOJKA, Jan Erazim. Božena Němcová. Jasoň. 1860, 1(1), 10-11.

Zdroj: https://clb.ucl.cas.cz/cs-cz/

 

A dále pozůstalost B. Němcové v Památníku národního písemnictví.

Němcová Božena

1820 - 1862; spisovatelka.

 

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1820 - 2006.

 

1. Doklady a) vlastní (fotokopie); b) rodinné; c) úřední.

2. Korespondence a) přijatá (částečně ve fotokopiích); b) odeslaná (částečně ve fotokopiích); c) rodinná (Josefa Němce - manžela); d) cizí.

3. Rukopisy a) vlastní (próza, zápisníky, poznámky, částečně ve fotokopiích); b) cizí.

4. Tisky

5. Fotografie.

 

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Božena Němcová, Praha 2013 (revize 2017). Fond digitalizován.

 

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, Regionální muzeum v Litomyšli, Polabské muzeum, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny.

 

Otevřít fond Němcová Božena – rekatalogizace

 

Zdroj: http://www.badatelna.eu/pnp-pruvodce/?q=n

 

Fond B. Němcové je digitalizován: http://www.badatelna.eu/fond/5417/uvod/8541

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.02.2020 18:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu