Historie osad

Text dotazu

Dobrý den,
zajímá mne vznik a historie osady KALOVICE - OBEC SMILOVY HORY - MLADÁ VOŽICE Jihočeský kraj. Jedná se v podstatě o tři malé usedlosti
u lesa , do Františkova cca 500m.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pravděpodobně jedna z nejlepších publikací o původu a historii měst a vesnic je kniha Antonína Profouse "Místní jména v Čechách".

Zde jsou k hledaným osadám uvedeny následující informace:

* Františkov - (lidově ve Františkově, frantorskej), zmínky 1842 Franzdorf (tato ves vznikla na panských pozemcích Nového Dvora, který byl zrušen r. 1786, a pojmenována na počest tehdejšího majitele panství Františka Josefa z Küenburgu - stranou leží sam. Nový Dvůr); r. 1854 zmíněn Franzdorf a Nové Dvory, 1895 Františkov (Franzdorf).

* Smilovy Hory (lidově v Horách Smilovejch, do Smilovejch Hor, smilovyhorskej); první zmínky jsou kolem roku 1334 Jakub de Hor - původně se tedy ves nejspíše jmenovala jen Hory, jak naznačují u další zmínky - 1491 v Horách popl. náležitý k svobodství v Obrachticích; 1550 dvůr v Horách 3 míle od Tábora; r. 1615 je již zmíněn Smil Řisnický z Řisnice a na Horách; 1654 Hory, Smilowy Hory, z Hor Smilowych; 1790 Smilowy Hory.

Svůj přívlastek Smilovy dostaly tyto Hory po svém majiteli Smilovi z Řísnice na poč. 17. století.

* Kalovice - zmínky 1542 (1486) Anna z Dolejších Koutuov, dědinice, v Kalovicích dvůr km. pustý a v Koutech půl dvoru popl. opět si ve DZ. klade; 1567 ...pustým ve vsi Kalowiczich. Jm. Kalovice = ves lidí Kalových. Osady jm. Kal, Kala i Kála povstala z lat. os. jm. Gallus (= Havel) neznělou výslovbostí začátečního G- jako K-.

* Mladá Vožice - 1273 per Ztanimirum de Bozychce, 1318 Wilem de Woziczie; 1381 procl. in Wozicz; kolem 1387 zámek řečený Bosyč; 1425 (o dobytí) Wožice; 1580 zámek pustý a mčko Woziczy; 1628 zámek Nowau Wožyczy; 1654 Mlada Wozycze.

Pro toto jméno není dosud sebrán a ověřen větší počet starých dokladů se všemi variantami. Proto je dosud možný jen pokus o výklad. MJ vzniklo přivlast. příponou -ja z osobního jména Božut, takže znamenalo Božutova > Božitova ves; srovnání staročeské osob. jm. Bořut i Bořit. Změna b > v je doložena, např. včela z bЬčela, staročes. vedrník z bedrník aj.        

Dále můžete ještě zkusit kontaktovat Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/jihoceska-vedecka-knihovna-v-ceskych-budejovicich), zda-li by ve svém fondu neměla odpovídající regionální literaturu.

 

Použité zdroje

Použitá literatura:

* PROFOUS, Antonín, ŠMILAUER, Vladimír a SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

 

Pro další studium můžete využít např. tyto tituly:

* VYSLOUŽILOVÁ, Markéta, ed. Mladá Vožice. Praha: Maroli, 2001. 116 s., [12] s. barev. obr. příl. ISBN 80-86453-04-9.

* KOHOUT, Jiří. Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic. Vyd. 1. Mladá Vožice: Město Mladá Vožice, 2009. 135 s. ISBN 978-80-254-5457-2.

* ZAPPOVÁ, Marie. Jiří hrabě Küenburg a Mladá Vožice. Mladá Vožice: Město Mladá Vožice, 2001. 56 s. ISBN 80-238-6888-8.

* KRŠKOVÁ, Marie. Průvodce Mladou Vožicí a okolím. V Praze: Spolek Rodáků a přátel mladovožických, [1938?]. 28 s.

* Mladá Vožice. Praha: Maroli, 2001. 116 s. ISBN 80-86453-05-7.

* KOHOUT, Jiří. Mladovožický uličník, aneb, Jak ulice k názvu přišly. Mladá Vožice: Město Mladá Vožice, 2013. 167 s. ISBN 978-80-260-4575-5.

* SEDLÁČEK, August. Minulost města Mladé Vožice v Táborsku. V Praze: A. Sedláček, 1870. 95 s.

* ŠMILAUER, Vladimír. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Vyd. 2., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2015. 476 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2392-6.

* POLÍVKOVÁ, Alena. Naše místní jména a jak jich užívat. Vyd. 2., upr. a rozš. V Praze: Euromedia Group - Knižní klub, 2007. 207 s. Universum. ISBN 978-80-242-1940-0.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.09.2016 14:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu