zajímá mě historie německého vojenského výcvikového tábora nedaleko Hradiště u N. Bystřice

Text dotazu

V lese nedaleko Hradiště u N. Bystřice jsou zbytky staveb údajně po táboru, který používala německá armáda pro výcvik v době 2. sv. války. Zajímala by mě historie vzniku, působení a uzavření tábora.

Odpověď

Vážený pane,

Z fondů Knihovny VHÚ se mi bohužel o zmíněném objektu nepodařili zjistit žádné informace. Podložené je stejnojmenné cvičiště (Hradiště), nicméně místo v blízkosti Nové Bystřice je položeno na Karlovarsku. Vzhledem k tomu, že daná lokalita není uvedena v příslušných seznamech hlavních výcvikových zařízení na území protektorátu či území Sudet lze předpokládat, že se jednalo o zařízení vystavěné  pozdější fázi války, nebo se jednalo o tábor vystavěný takříkajíc ad hoc bez přímé spojitosti s velkými výcvikovými prostory, které byly zpravidla v provozu již před začátkem války, a jejichž lokalita tak byla dobře známa. Poloha tábora v zalesněném území tak mohla mít mimo jiné i částečně maskovací funkci. Pro bližší informace bych Vám pak doporučil nahlédnout do doporučené literatury, především do obsáhlého kompendia Stationierung im Kriege 1939-1945, které obsahuje mimo jiné i informace o výcvikových útvarech, a tím pádem i objektech v jejich dispozici. Dokument je dostupný přes mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS).

Použité zdroje

TESSIN, Georg. Deutsche Verbände und Truppen 1918-1939. Osnabrück : Biblio Verlag, 1974. 468 s. ISBN:3-7648-1000-9

TESSIN, Georg. Stationierung im Kriege 1939-1945. Osnabrück, 1996.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

08.03.2016 13:37

Vladislav Sotona píše:
Čtvrtek 25.05.2017 19:49
Pěkný den,
ve Vámi uváděné lokalitě u kóty 588 v lese Brdo mezi Lhotou, Hradištěm a Číměří, v blízkosti silnice č. 128 vedoucí z Nové Bystřice do Jindřichova Hradce byl po obsazení Novobystřicka v říjnu 1938 a jeho připojení k Německé říši později zřízen tábor říšské pracovní služby tzv. Reichsarbeitsdienst (R.A.D.). Činnost příslušníků říšské pracovní služby byla kromě výcviku orientována zejména na zřizování nových a opravu stávajících lesních cest, budování odvodňování a jiné pracovní činnosti. Další takový tábor byl zřízen nedaleko rybníka Osika u Nové Bystřice. Tyto tábory RAD fungovaly až do roku 1945. Novobystřický oddíl RAD byl podřízen skupině č. 355 v Gmündu v rámci pracovní župy XXXV. Dolní Podunají (Arbeitsgau XXXV. Niederdonau). Objekty bývalého tábora RAD u Lhoty po roce 1945 využívala počátkem padesátých letech čsl. armáda jako výcvikový prostor. Bývalý tábor RAD u Osiky sloužil v roce 1945 jako shromažďovací a zajatecký tábor pro zajaté německé vojáky a po jejich přesunutí byl zrušen a zlikvidován.
                                                                                                                                      S přátelským pozdravem Vladislav Sotona
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu