Zajatecké tábory 1945-1946, jihozápadní Morava

Text dotazu

Zajímá mě, kolik zajateckých (internačních) táborů bylo vybudováno pro válečné zajatce v květnu 1945. Krom táborů ve Starém Hobzí a Českém Rudolci jsem nenašla záznamy, kde se tyto tábory nacházely. A i tak je informací jen poskromnu.
Měla všechny zajatecké tábory ve správě Rudá armáda?
Můžete mi prosím doporučit literaturu, která se touto problematikou zabývá?

Odpověď

Vážená paní ...,

Téma zajateckých táborů na československém území v bezprostředně poválečném období je v české literatuře monograficky zpracováno pouze v několika titulech. Obdobná situace ve vztahu k Československu, potažmo Moravě, panuje i v zahraniční literatuře, kde je daná oblast logicky pojednána jakou součást celku. Jedná se však zpravidla o velice podrobně zpracované zdroje, především v případě kompendia Kurta Böhmeho Zur Geschichte der Deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges. Z české literatury se pak jedná především o práce Tomáše Staňka, který se kromě problematiky německojazyčných menšin v poválečném období zabývá i německými válečnými zajatci. V doporučených monografiích také naleznete podrobnější informace ke správě zajateckých táborů a jejich zřizovatelích.

 

 

Použité zdroje

STANĚK, Tomáš. Němečtí váleční zajatci v českých zemích 1945-1950: (nástin vybraných problémů). Opava : Slezské zemské museum, 2011. 212 s. ISBN:978-80-86224-89-3

STANĚK, Tomáš. Tábory v českých zemích 1945-1948. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996.

Staněk, Tomáš. Internierung und Zwangsarbeit: das Lagersystem in den böhmischen Ländern 1945-1948. München: Oldenbourg, 2007. xv, 390 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 92. ISBN 978-3-486-56519-5.

SMITH, Arthur L. Die vermisste Million. Zum Schicksal deutscher Kriegsgefangener nach dem Zweiten Weltkrieg. München: Oldenbourg, 1992. ISBN 3-486-64565-X

BÖHME, Kurt W. Zur Geschichte der Deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges. Wissenschaftliche Kommission für deutsche Kriegsgefangenengeschichte. 15 sv. Bielefeld: Ernst und Werner Gieseking, 1962-1974.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

09.02.2016 21:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu