Žádost o získání informací o Gríšovi (Jindřichu) Spurným

Text dotazu

Dobrý den,
píšu diplomovou práci o novináři Gríšovi (Jindřichu) Spurným. Bohužel jsem ve vaši knihovně moc materiálu nezískala. Mohli byste mi odkázat nebo doporučit nějaké jiné zdroje? Nebo popřípadě nějaké materiály o něm nebo jeho publikacích? Začínám být bezradná.

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

bezradnosti nepropadejte. Informací ke Gríšovi Spurnému a odkazů na jeho tvorbu není zase až tak málo. Jsme tedy přesvědčeni, že při správném uchopení tématu, prostudování všech dostupných materiálů a dohledání ještě dalších navazujících dokumentů, jistě diplomovou práci na toto téma napíšete.

Je ovšem pravda, že samostatnou knihu či obsáhlý článek, který by obsahoval všechny potřebné informace o uvedené osobě,  ve zdrojích nenaleznete. Vaši práci bude tedy třeba sestavit z jednotlivých informací uvedených v různých zdrojích.

 

Základní informace o životě Gríši Spurného nabízí nekrolog:

* ŠAMBERGER, Zdeněk. Památce Gríši Spurného. Šamberger, Z. In: Archivní časopis. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR 28, č. 2, (1978,) s. 120-121.  (Dostupný prostřednictvím digitální knihovny Kramerius 5  v Národní knihovně ČR: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:2fc787287fb28c0117b9f6b615dbea8c  )

 

Další nekrology:

* Hlas revoluce: Týdeník Českého svazu boj... ZEMŘEL GRÍŠA SPURNÝ. 1978, roč. 32, č. 21, str. 1.  (http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:d8786dbe-c342-4b9f-a1d1-2accbf251611 )

* KLAPUCH, Jaroslav. Vzpomínka na Gríšu Spurného. Ostravský kulturní měsíčník. 1978, 3(11), 21. ISSN 0139-6749.

 

Knihy, jejichž autorem  (či autorem jejich určitých částí) je Gríša Spurný:

* Cesta k svobodě: problémy našeho boje za svobodu a budování lidové demokratické republiky: články z Československých Listů v Moskvě. Londýn: Nové Československo, 1944. 103 s.

* SPURNÝ, Gríša, HAINC, Jiří a TUČKOVÁ, Anna. Dvacet radostných let. Praha: Orbis, 1964. 44, [3] s.

* SPURNÝ, Gríša. Jak KSČ vedla boj proti Mnichovu. 1., autoris. vyd. Praha: Rovnost, 1951. 47 s.

* SPURNÝ, Gríša. Klement Gottwald - vůdce pracujícího lidu Československa v boji proti vykořisťovatelům. 1. vyd. Praha: Kraj. výbor KSČ, 1953. 22, [2] s. Poradna a studovna marxismu-leninismu v Praze; [Čís.] 2.

* SPURNÝ, Gríša. Klement Gottwald, vůdce pracujícícho lidu Československa v boji proti vykořisťovatelům. Vyd. 1. Praha: Krajský výbor KSČ, 1953. 22 s.

* SPURNÝ, Gríša. Místo chleba olovo: frývaldovská stávka. 1. vyd. Praha: Práce, 1951. 61 s. Tvář století; sv. 34.

* SPURNÝ, Gríša. Poražení se stali vítězi. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958. 99 s.

* KAPITOLA, Luděk, ed. a KUČERA, Bohuslav, ed. Revoluční tradice 1. máje. 1. vyd. Praha: Svobodné slovo - Melantrich, 1954. 125 s.

* SPURNÝ, Gríša. Únorové dny. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958. 81 s.

* SPURNÝ, Gríša. Z rozstřílených barikád do země vítězů: historie jednoho tábora schutzbündlerů. Brno: Veselý, 1934. 23 s.

* ŠÍMA, Ladislav. Ležáky: vražda mužů a žen: odvlečení dětí do ciziny: srovnání osady se zemí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra, 1947. 151 s., 36 s. obr. příl. Dokumenty doby: Sbírka publikací o utrpoení českého a slovenského národa v boji za svobodu; sv. 3.

 

Některé vybrané články Gríši Spurného:

* Spurný, Gríša. Patnáct let od Vítězného února a XII. sjezd KSČ. Spurný, Gríša J. In: Slovanský přehled. Praha : Slovanský ústav Československé akademie věd 49, č. 1, (1963,) s. 1-4.

* Spurný, Gríša. Georgi Dimitrov, přítel a bojovník lidu. Spurný, Gríša. In: Slovanský přehled. Praha : Slovanský výbor Československa 44, č. 6, (1958,) s. 195-196.

* SPURNÝ, Gríša. Náš Julius Fučík. Hlas revoluce. 1973, 27(36), 1. ISSN 0231-8164.

* SPURNÝ, Gríša. Fučíkovo Lidé, bděte!. Československý svět. 1973, 28(6), 1. ISSN 0862-383X.

* SPURNÝ, Gríša. Táta nás všech. Tvorba. 1957, 22(46), 8. ISSN 0139-5513.

* SPURNÝ, Gríša. Obhajoba zájmů rolnictva je v nejlepších rukou: K XII. svazku Spisů Klementa Gottwalda. Zemědělské noviny. 1956, 12(38), 2. ISSN 0139-5777.

 

recenze:

* MAZUR, Arnošt. Gríša Spurný, Místo chleba olovo: frývaldovská stávka. Slezský sborník = Acta Silesiaca. 1951, 49, 570-571. ISSN 0037-6833.

 

Výše uvedené dokumenty jsou ovšem pouze určitým výběrem dostupných dokumentů k tomuto autorovi. Určitě Vám doporučujeme podrobně prostudovat z počítačů Národní knihovny ČR digitální knihovny Kramerius 3  a Kramerius 5 (http://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny ). Nalézt zde můžete celou řadu zajímavých a pro Vaši práci důležitých informací a odkazů na další literaturu k tématu.

 

Částečně přístupné jsou i archivní materiály ke Gríšovi Spurnému. Předpokládáme, že tyto materiály by se mohly stát důležitou součástí Vaší práce:

 

Gríša Spurný (1906 - 1978) (1938 - 1977) Název fondu (sbírky):Gríša Spurný (1906 - 1978) Uloženo v archivu: Vojenský historický archiv Místo vzniku fondu (sbírky): ČSR, Polsko, Velká Británie Časový rozsah: 1938-1977

Metráž:1,5 bm zpracováno (z toho 1,5 bm inventarizováno), 0,12 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): G.Spurný - AÚML ÚV KSČ Tematický popis: Osobní dokumenty, korespondence, literární práce, materiály k emigraci v Krakově, Londýně, materiály z veřejné činnosti. Rovněž materiály k činnosti V.Noska a dalších osob.

Archivní pomůcky:

ŽELEZNÝ F.: POZŮSTALOST - GRÍŠA SPURNÝ 1938 - 1977. Inventář, 1991, s. 44, ev.č. 223.

 

K dohledání další literatury k tématu můžete použít  Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc  a Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz.  Články lze dohledat prostřednictvím výběrové databáze ANL : http://www.jib.cz. Využít též můžete online databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR: http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze  a Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/ a již zmíněné digitální knihovny Národní knihovny ČR či Moravské zemské knihovny v Brně.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.03.2018 13:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu