Zadlužování domácností v ČR

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit ohledně literatury k BP na téma: "Problematika
zadlužování domácností v ČR"

Odpověď

Dobrý den,

posílám seznam možné literatury k vaší práci. Další pak najdete v Souborném katalogu VŠE na adrese https://library.vse.cz/.

Literatura:

Finanční gramotnost jako prevence předlužení občana. CD nosič. Praha,

Oeconomica 2010. ISBN 978-80-2451632-2

Filip, Miloš: Osobní a rodinné bohatství : kam s penězi. Praha : C.H. Beck,

2006. ISBN 80-7179-416-3 (brož.)

Filip, Miloš: Osobní a rodinné bohatství : Jak se dobře zajistit. . Praha :

C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-466-X (brož.).

Smrčka, Luboš: Rodinné finance :  ekonomická krize a krach optimismu.

Praha : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4 (váz.).

Smrčka, Luboš: Rodinný rozpočet a společnost spotřeby : (staronový pohled

na osobní finance a bohatství). Praha : Professional Publishing, 2008. ISBN

978-80-86946-78-8 (váz.).

Smrčka, Luboš: Osobní a rodinné finance : (svět rodinných financí - jak

spořit a rozmnožovat majetek). Praha : Professional Publishing, 2007. ISBN

978-80-86946-41-2 (váz.).

Krebs, Vojtěch: Sociální politika. Praha, ASPI 2004. ISBN 80-7357-050-5

Šimánková, Jitka: Jak na úvěry. Praha : ASPI, 2004. ISBN 80-7357-015-7

(brož.).

Noveský, Ivan: Slabikář finanční gramotnosti : učebnice základních 7 modulů

finanční gramotnosti. Praha : COFET, 2009. ISBN 978-80-254-4207-4 (brož.)

Čermáková, Marie: Proměny současné české rodiny. Praha, Sociologické

nakladatelství 2000. ISBN 80-85850-93-1

Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností

[elektronický zdroj] : monografický sborník statí z řešení vědeckého

projektu GAČR č. 402/09/0515. Jindřichův Hradec : Oeconomica, 2011. ISBN

978-80-245-1753-7.

Závěrečné práce (elektronický zdroj - nejsou volně dostupné):

Němcová, Marta: Rodinné finanční plánování. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká

škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2008

Bourová, Kateřina: Zadlužení domácností v ČR. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká

škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2007.

Stehlík, Petr: Model dluhového financování subjektů a jeho komparace se

současnými trendy v oblasti zadlužení domácností. Diplomová práce

(Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011.

Blážová, Aneta: Problematika zadluženosti domácností (jednotlivců) v době

hospodářské krize. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze.

Fakulta managementu, 2011.

Hanzl, Jiří: Makroekonomické dopady zadlužování domácností na příkladu ČR.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská

fakulta, 2010.

Kovář, Jan: Nebezpečí předluženosti českých nízkopříjmových domácností.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a

účetnictví, 2011.

Šedivý, Ctibor: Spotřebitelské úvěry na českém trhu a zadlužování

domácností. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

financí a účetnictví, 2010.

Suchá, Jana. Půjčky, zadluženost českých domácností a insolvenční zákon.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

podnikohospodářská, 2011.

Černá, Martina: Osobní a rodinné finnance a aktuální finanční krize.

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

podnikohospodářská, 2010.

Kolaříková, Andrea. Problematika zadluženosti domácností (jednotlivců)

v době hospodářské krize. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v

Praze. Fakulta managementu, 2011.

Suchánková, Martina: Zadlužování domácností-příčiny, dopady, srovnání.

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská

fakulta, 2009

 

 Internetové zdroje:

https://www.mpsv.cz/web/cz

https://www.cmkos.cz/

https://www.cnb.cz/cs/index.html

https://www.mesec.cz/

https://www.czso.cz/

https://www.konzument.cz/

https://finmag.penize.cz/ 

https://www.hypoindex.cz/ 

http://www.finance.cz/ 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.01.2012 11:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu