zadávání veřejných zakázek

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, zda NK ČR musí v rámci svého rozpočtu postupovat při nákupu literatury do fondu dle Zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, nebo zda může tuto komoditu nakupovat přímo?
Existuje pro knihovny k problematice nákupu literatury do knihoven dle výše uvedeného zákona nějaký judikát či doporučení ze strany NK ČR , Ministerstva kultury .... apod.?
Děkuji předem za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

po konzultaci s vedoucími Oddělení doplňování literatury, Vám zasíláme informaci o způsobu doplňování knihovního fondu v Národní knihovně.

Při doplňování dokumentů do knihovních fondů Zákon o veřejných zakázkách v praxi NK ČR z důvodů uvedených níže neaplikuje.

Zadání veřejné zakázky na nákup dokumentů nelze formulovat  a specifikovat ani obsahově, ani finančně. Předmětem zakázky není obecně definovaný dokument, ale jednotlivý, konkrétní, jedinečný a jednoznačně identifikovatelný titul dokumentu v jednom nebo více exemplářích. Každý titul má stanovenou vlastní cenu.

Způsob doplňování domácích dokumentů vyplývá ze statutu NK ČR. Národní knihovna kupuje profilovou současnou odbornou literaturu, dle požadavků Oddělení služeb, nakupuje v antikvariátech dezideráta pro doplnění NKF (Národní konzervační fond) a UKF (Univerzální knihovní fond) - vždy se hledá konkrétní jedinečný titul. Většinou se jedná o 1 až 3 exempláře.

Pokud jde o zahraniční literaturu, nákup dokumentů v knihovnách je kontinuální proces, který spolu s mezinárodní výměnou publikací, dary a povinným výtiskem tvoří integrovaný systém doplňování knihovních fondů jako celku.

Knihovní fond je podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) definován jako "organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů." Je plánovitě a systematicky doplňován jako celek jednotlivými konkrétními tituly dokumentů v celé škále typů a druhů, různé jazykové a teritoriální provenience, z různých oborů lidské činnosti, z různého časového období apod. Výběr doplňovaných titulů je podřízen poslání a působnosti dané knihovny.

Předmětem resp. jednotkou doplňování je jednotlivý konkrétní jedinečný titul dokumentu (např. konkrétní kniha, časopis, deník, CD-ROM, videokazeta, pohlednice, mapa, norma atd.), který je nezaměnitelný s ostatními vydávanými tituly.

Nezaměnitelnost resp. jedinečnost konkrétního titulu je určena standardními znaky - např. autor díla, další původci díla (např. ilustrátor, fotograf aj.), název díla, pořadí vydání, místo vydání, vydavatel, číslo ISBN a další údaje.

Nákup dokumentů se realizuje prostřednictvím knihkupců, vydavatelů, distributorů, antikvariátů, a to individuálním výběrem jednotlivých konkrétních titulů z různých informačních zdrojů, přímým výběrem v prodejně, na knižních veletrzích, knižních aukcích, a také elektronicky prostřednictvím internetových knihkupectví; operativně se využívá různých nabízených jednorázových, příležitostných a specializovaných slev.

Organizace nákupu dokumentů vychází z objektivně daných skutečností, které jsou vlastní vydavatelské oblasti resp. činnosti. Skutečnost  je taková, že dopředu není známo jaký titul vyjde, kdy vyjde, kdo ho vydá, jakou bude mít úroveň a kvalitu (obsahovou, autorskou, grafickou, výrobní atd.), kdo ho bude prodávat, kolik bude stát, zda-li ho knihovna bude chtít a v kolika exemplářích. Výběr jednotlivého konkrétního titulu a rozhodnutí o jeho nákupu probíhá až při jeho uvedení do prodeje.

Z výše uvedeného vyplývá, že zadání veřejné zakázky na nákup dokumentů nelze formulovat a specifikovat ani obsahově, ani finančně. Předmětem zakázky není obecně definovaný dokument, ale jednotlivý konkrétní jedinečný a jednoznačně identifikovatelný titul dokumentu v jednom nebo více exemplářích. Každý titul má stanovenou vlastní cenu.

Dále bychom Vám Knihovnického institutu - Informace pro knihovny, Kapitola 4. Budování knihovního fondu, http://knihovnam.nkp.cz/docs/IFLA/Smernice_IFLA_DEF_2012.pdf,

a další odkazy..

http://knihovnam.nkp.cz/

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Normy-standardy-doporuceni.htm

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2014 17:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu