"začít od píky"

Text dotazu

Prosím o vysvětlení původu rčení začít od píky

Odpověď

Dobrý den,

pojem "od píky" se užívá v několika spojeních např.: vypracovat se od píky, sloužit od píky, začít od píky. Vždy se jedná o zdůraznění faktu, že se v určité činnosti (oboru) daný jedinec vypracoval k lepšímu či významnějšímu postu sám od začátku, z nejnižších pozic/začal z ničeho/s holýma rukama. V obecné rovině je tímto úslovím míněno: začít od nejprostšího začátku či základu. Píka je označení pro útočnou bodnou zbraň v podobě kovového hrotu na dřevěném bidle (http://zoldaci.lakris.cz/zbrane.html) . Zbraň používali prostí vojáci. Slovo píka pochází z francouzského slova pique = kopí, hrot.

Základ slova je praevropský - pik- = bodat hrotem, odtud vznikl i románsko - germánský tvar pic = hrot, vrchol (hory).

Zdroje:

* ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0503-X.

* HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého : Se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 1. vyd. Praha : SPN, 1967.

* Příruční slovník jazyka českého. 4.díl (P-Průsvitně). V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2009 08:28

Danny Laufersweiler píše:
Pondělí 16.08.2021 12:57
K rčení "začít od píky" z 10.06.2009 08:28: - Vojáci, kteří s píkou bojovali, pikenýři, byli prostí, byli to pěšáci, představovali ve vojsku nejnižší skupinu. Začínali tedy od nuly, od píky, a pokud postupovali výše, bylo to díky jejich vlastnímu přičinění.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu