Z čeho je postaveno Národní divadlo Praha?

Text dotazu

Chtěl bych se zeptat, z jaké materiály byly použity při výstavbě Národního divadla, případně kde bych tuto informaci mohl najít. (Mám na mysli z jaké břidlice je střecha, co je použito na vnitřní obklady..)

Odpověď

Dobrý den,

to, co Vás zajímá, není u nás jednoduché zjistit. Bohužel se nám nedaří dohledat informace o stavebních materiálech budovy  Národního divadla. V Archivu ND takové věci podle sdělení pracovnice archivu taky nejsou.  Doporučujeme zkusit Divadelní oddělení Národního muzea, které by mělo mít dokumentaci o stavbě divadla http://www.nm.cz/  nebo Národní technické muzeum http://www.ntm.cz/ , které vlastní např. Zítkovy plány; je proto možné, že tam mají i jiné dokumenty. Něco by se mohlo najít i v Národním archivu ČR http://www.nacr.cz/ nebo Muzeu hl. m. Prahy a jeho archivu. Informace, které nacházíme v literatuře, se týkají jen základních kamenů k budově ND.

 

Materiální stavební výpomoc a řemeslnické práce byly poskytované jednotlivci i firmami zdarma.

Původně měl být dovezen základní kámen jen  z hory Říp; byly však dodány kameny i z následujících míst: Blaník, Radhošť, Vyšehrad (skála), Hostýn, Žižkov, Svatobor u Sušice, Branka na Dobeníně u Náchoda, Boubín, Zlatý kůň u Tmaně (Červený lom), Trocnov, Prácheň u Horažďovic, Čerchov, Buchlov, Lipník, Helfštýn, Doudleby, zřícenina Podlažického kláštera u Chrasti, Záhlinice, Lom Kaménka u Louňovic. Z Podivína navíc došla cihla uhnětená z hlíny a vody ze studánky, u které křtil sv. Cyril. Dodatečně, roku 1869, dorazila mramorová deska od českých krajanů z Chicaga.

První kámen došel z Radhoště 5. května 1868, z Řípu a Žižkova 11. května, z Blaníku 13. května. Dne 16. května se konala veřejná slavnost pokládání základního kamene (spíše kamenů) za veliké účasti lidu – odhaduje se přítomnost asi 100 až 150 tisíc lidí. Kromě základních kamenů bylo rovněž slavnostně uloženo pouzdro s prstí z Plavského mohylníku, jenž je jedním z nejrozsáhlejších předkřesťanských pohřebišť v Čechách. Večerní slavnostní premiéry Libuše se zúčastnili pouze vybraní hosté.

Střešní konstrukce byla po požáru pokryta břidlicí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo 

 

Nové vedení Sboru, jehož tajemníkem byl určitou dobu Jan Neruda, se energicky dalo do práce. Byl vypracován a uskutečněn program mobilizace všech sil k pořádání sbírek, národních slavností apod. Bylo zadáno architektům vypracování stavebních návrhů. Za jediný rok se sebralo přes 150 000 zlatých. Z celého pražského okolí vozili rolníci na staveniště stavební materiál, který věnovali stavbě darem.

Zdroj:

Hlavní název: Jan Neruda a jeho doba

Autor: Budín, Stanislav, 1903-1979

Vodák, Karel, 1923-2000

Místo vydání: Praha

Nakladatel/Vydavatel: SNKLHU

Vydáno : 1960

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:e427ed80-edbd-11e2-9439-005056825209

 

V roce 1865 se začalo zvolna pracovat na staveništi. Přípravná fáze vrcholila 16. května roku 1868, kdy byla velkolepě zorganizována slavnost kladení základních kamenů.

Už 9. listopadu téhož roku byly dokončeny základy Národního divadla a koncem roku 1877 bylo již divadlo pod střechou.

Stavba pak však pokračovala pomalu pro neshody a krizi ve Sboru a nesoulad dalšího přílivu peněz ze sbírek, bazarů, loterií a dalších akcí s potřebami krytí skutečných stavebních nákladů.

Sbor, vedený od července 1877 opět Františkem Ladislavem Riegrem, vyvinul poslední aktivitu, získával další peněžní dary a zdarma poskytovaný stavební materiál. V letech 1878 - 1881 se pak už pracovalo výhradně na výzdobě divadla, a to jak vnitřní, tak i vnější.

http://referaty-seminarky.cz/historie-narodniho-divadla/

 

O budově Národního divadla jsme už v minulosti jeden dotaz zpracovávali, viz archiv PSK http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/narodni-divadlo-1.

 

Finanční vyúčtování je nastíněno v knize Jaroslava Pacovského, Historie budovy Národního divadla. Praha: Panorama, 1983. S.132-133.

V knize Národní divadlo historie a současnost budovy. Praha: Národní divadlo, 1999. se píše, že střecha ND při požáru kvůli dřevěné konstrukci zcela shořela. Dřevěnou  s měděným plechem pak nahradila konstrukce ocelová  s krytem břidlice. Ocelový krov vyrobili Vojtěšské hutě na Kladně.

Doporučujeme i např. NOVÝ, Otakar. Národní divadlo 1883-1983. Stručné dějiny jeho budování a průvodce budovou. Praha: Národní divadlo, 1983. a hlavně obsáhlou knihu o Národním divadle ŠUBERT, František. Ad. Národní divadlo v Praze. Dějiny jeho i stavba dokončená. Praha: J. Otto, 1881.

„Počátkem roku 1866 byla od různých dárců přivážena a u staveniště skládána část stavebního materiálu. Tak již dne 8. února 1866 přibylo způsobem okázalým ke staveništi prvních 21 povozů s cihlami, jež věnovalo 11 smíchovských občanů…“

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu