Work-life balance

Text dotazu

Dobrý den, prosím o radu, jaká literatura je
vhodná pro téma DP Work-life balance?

Odpověď

Případné materiály k vaší diplomové práci jsou rozčleněny do několika

oddílů - Literatura, Závěrečné práce VŠE, Elektronické zdroje.

Literatura:

Křížková, Alena: Management genderových vztahů :  postavení žen a mužů v

organizaci / Alena Křížková, Karel Pavlica. Praha : Management Press, 2004.

ISBN 80-7261-117-8 (brož.)

Buchtová, Božena: Nezaměstnanost :  psychologický, ekonomický a sociální

problém / Božena Buchtová a kolektiv. Praha : Grada, 2002. ISBN

80-247-9006-8 (brož.)

Kvalita pracovního života, rovné zacházení a řízení lidí . Acta oeconomica

Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze Vol. 13, no.

8/2005. Praha : Oeconomica, 2005.

Další zdroje můžete vyhledávat v Souborném katalogu VŠE na adrese

http://library.vse.cz nebo v Jednotné informační bráně (http://www.jib.cz).

Dále vám mohu doporučit knihovnu Gender studies

http://www.genderstudies.cz/,  Akademii věd ČR - http://www.lib.cas.cz/cs,

zejména pak Sociologický ústav  (http://www.soc.cas.cz/) a Českou

společnost pro rozvoj lidských zdrojů - http://www.lidske-zdroje.org/.

Závěrečné práce:

Josefová, Veronika:  Work-Life Balance v mezinárodním kontextu. Diplomová

práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská,

2010. - elektronický zdroj

Kvasničková, Katarína: Kvalita pracovného života v podmienkach ČR.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

podnikohospodářská, 2010. - elektronický droj

Karpatyová, Jana: Work & Life Balance - Work & Family audit [elektronický

zdroj] : (komparácia vybraných európskych štátov). Diplomová práce

(Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 2006.

Závěrečné práce jsou dostupné studentům VŠE, pokud nejste studentem VŠE, je

vyžadována registrace (typ D)v knihovně VŠE, na jejímž základě obdržíte

přístupová práva do databáze Závěrečných prací obhájených na VŠE. Informace

zde: http://ciks.vse.cz/sluzby/registrace/;

http://ciks.vse.cz/knihovna/Ruzne/vskp_dostupnost.aspx.

Elektronické zdroje:

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/life-work-balance

http://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=181

http://en.wikipedia.org/wiki/Work-life_balance

http://www.worklifebalance.com/worklifebalancedefined.html

http://www.fastcompany.com/magazine/87/balance-1.html

http://www.imow.org/economica/stories/viewTheme?id=483&gclid=CMWa-PCxwKQCFUqDzAodpX7jEQ

http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2010052701

http://knihovna.phil.muni.cz/katalog/title/work-life-balance-prezite-krizu-a-naucte-sa-vychutnavat-si-zivot-prodaj-martin-2009-9788097021405

http://ozona.jobs.cz/diskuze/651-Work-life-balance-aneb-vyrovnany-zivot-s-praci-i-odpocinkem

http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s3=1&s4=3

http://www.achieveglobal.cz/clanky/9-trenink-work-life-balance-aneb-jaky-zivot-chci-zit/

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/firmy-by-mely-podporovat-sladeni-osobniho-a-pracovniho-zivota-zamestnancu--793452

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=8d399fbe-fbb0-4537-926f-63cc33fbd60c&articleId=bf7a2110-ddd4-4f07-82c6-13508685fa6e

http://www.osf.cz/download/files/publikace_zaostreno.pdf

Zde najdete články, rozbory a odkazy na další literaturu na vaše téma.

                                                                          

            

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

07.10.2010 11:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu