Wittenberg-kreslíř a grafik 17.století

Text dotazu

Vážení, píši knihu o Mostě a mapuji osobnosti,
které městu něco poskytli vím, o Wittenbergovy, že dělal veduty
měst,potřebuji o něm datum narození a úmrtí a nemohu nic vypátrat. ráda bych
i více info o jeho díle a životě. Pro Most vyhotovil vedutu roku 1602

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď. Domníváme se, že autorem Vámi zmiňované veduty je slezský dřevorytec Jan Willenberg, který vytvořil vedutu Mostu právě v roce 1602. V jeho prospektu lze snadno rozpoznat původní uspořádání stavební hmoty, sevřené do hradebních a parkánových pozdně gotických zdí.

Město je na vedutě podáno celé, autor kreslil vedutu nejspíše ze stráně Špičáku, tedy z východní strany a podal je v nadhledu, aby tak nejlépe vyniklo veškeré bohatství královského města. Originál kresby Mostu ke součástí rozsáhlého souboru pohledů na česká města a hrady, podle článku z roku 1976 byla veduta uložena ve sbírkách Strahovského kláštera.

Kreslíř a dřevorytec Jan Willenberg (Willenberger, Willeperger) se narodil 23.6.1571 v Trzebnici u Vratislavi a zemřel v Praze v roce 1613. Vyrostl na Moravě v Přerově nad Bečvou, v letech 1595-1600 pracoval pro tiskárnu premonstrátského kláštera Louky pod Znojmem. 29.9.1600 přesídlil ze Znojma do Prahy, v únoru 1608 se oženil v Praze, bydlel ve čtvrti sv. Linharta na Starém Městě, v Praze také zemřel na mor. Vynikl jako umělec zvláště svými do dřeva rytými pohledy na města, hrady a zámky na Moravě, v Dolních Rakousích, na Slovensku a v Čechách. Svými dřevoryty vyzdobil např. díla Bartoloměje Paprockého (Zrcadlo slavného markrabství moravského, 1593, a artDiadochus, 1602) a Harantovu Cestu do Jerusaléma (1608). Své práce označoval iniciálami J.W.

Odkazy na další literaturu o J. Willenbergovi naleznete např. v Novém slovníku československých výtvarných umělců od P.Tomana i v těchto publikacích:

* THIEME, Ulrich; BECKER, Felix. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 36. Leipzig : Seemann, 1947. s. 17.

* KRÁL, Karel. Severočeké veduty. Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1987. 108 s.

* Jan Willenberg : Pohledy na česká města z počátku 17. století : Perokresby : Kat. výstavy, Praha únor-březen 1987. Praha : Památník národního písemnictví, 1987. [16] s.

použitá literatura:

* MANNLOVÁ, Heide. Most v obrazech minulosti : příspěvek k ikonografii města. In Věstník okresního archivu v Mostě za rok 1976. Most : Okresní archiv, 1976. s. 86-98.

* TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. II., L-Ž. V Praze : Tvar, 1950. s. 704.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.08.2011 09:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu