webové stránky veřejných knihoven v ČR

Text dotazu

Potřebuji fakticky podloženou odpověď, jaké procento českých veřejných knihoven má svůj web (k roku 2011) včetně informačního zdroje, dokud jsou tato data přebírána.

Odpověď

Dobrý den,

pro Vaši informaci uvádíme, že od roku 2008  podle zákona č. 257/2001 Sb.)  má každá veřejná knihovna spadající pod Ministerstvo kultury ČR  povinnost zajistit zdarma uživatelům přístup k internetu.
Počet knihoven, které zdarma zprostředkovávají internetové služby (jsou připojeny ať již díky státní podpoře v rámci Projektu internetizace knihoven PIK nebo díky vlastnímu rozpočtu), vyplývá z počtu knihoven takzvaně evidovaných Ministerstvem kultury ČR (evidovaných podle knihovního zákona - jedině při splnění podmínky mít  internetové připojení a zpřístupňovat internet zdarma uživatelům může být knihovna podle zákona v tomto seznamu evidována; knihovny se snaží splnit podmínky zákona, tj. snaží se i o zapsání do této evidence, aby dosáhly na finanční prostředky ze státního rozpočtu). Seznam evidovaných knihoven je na  http://goo.gl/2xcmz .

Statistikou kultury, tedy i knihoven, je Ministerstvem kultury pověřeno Národní informační a poradenské středisko, http://www.nipos-mk.cz/, http://www.nipos-mk.cz/?cat=54 ( lindnerova@nipos-mk.cz).

Za rok 2011 jsme ve statistice Niposu nalezli následující údaje :
počet knihoven : 5 415, počet PC pro uživatele 11 052, z toho napojených na Internet 10 669.
Údaje vyjádřené v procentech se nám nepodařilo nalézt.
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/Statistika_kultury_2010_Knihovny_a_publikace_web.pdf, strana 7-9

Dále uvádíme výňatek z článku  http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/ ):
"V České republice máme cca 5270 místních, základních, obecních a městských knihoven (zbývá cca 900 knihoven lékařských, vědeckých, školských a univerzitních). Z těchto 5270 knihoven jich bylo cca 3200 připojeno v rámci projektu PIK, zbývající knihovny zůstaly nepřipojené nebo si připojení zajistily samy.

Doporučené odkazy:
http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/namestek-kultury-ucty-za-internet-knihovny-nezruinuji_226846.html .
http://www.internetprovsechny.cz/projekt-internetu-pro-knihovny-zdarma-pripraven-cekame-na-reakci-ministerstva-a-skip/

Další informace Vám zajisté rádi poskytnou kolegové z Knihovnického institutu (kkl@nkp.cz).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2012 08:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu