vznik slova středník

Text dotazu

Dobrý den, rád bych věděl jak, kdy a proč vzniklo označení středník znaku ";" a také jaký má přesný význam v různých způsobech použití (mimo programování). Velmi děkuji.

Odpověď

Dobrý den, Váš dotaz není tak jednoduchý a patrně nedokážeme odpovědět v úplnosti. V češtině se slovo středník objevuje zřejmě ve druhé polovině 19. století. V Jungmannově slovníku (1834-39) ještě není, v pozdějším Kottově Česko-německém slovníku (přísl. svazek 1882) již ano. Jungman uvádí místo středníku "čárka s puntíkem", což odpovídá německému "Strichpunkt" nebo francouzskému "point-virgule" či slovenskému "bodkočiarka". Slovo středník vychází pravděpodobně (zmínku o tom jsme ale nenašli) z výrazů pro středník v jiných jazycích: semicolon (angl), Semikolon (jeden z německých, méně častých ekv.), a konečně i latinského semicolon (z lat. semi- - polo, a řeckého kólon - část verše). I v latině ale patrně bude častější punctum et virgula (tečka a čárka), odpovídající prvnímu typu označení.
První označení je patrně popisné - středník se skládá z tečky a čárky; druhé patrně (a to je náš odhad, který se nepodařilo doložit) vychází z funkce.
Podle pravidel českého pravopisu stojí svou platností (funkcí) středník mezi tečkou a čárkou, naznačuje hlubší a výraznější předěly projevu než čárka, ale neosamostatňuje jednotlivé úseky natolik jako tečka. Semicolon může naznačovat, že jde o oddělení úseků, které mají relativně větší samostatnost.

Důležitá je jistě také historie používání a to, že v různých jazycích úzus použití středníku může být jiný. Podle Wikipedie středník vznikl nebo se začal soustavněji používat v 15. století. Doporučujeme anglické heslo ve Wikipedii, ale i hesla v dalších jazycích, které jsou vám přístupné. České heslo je bohužel poměrně stručné.

Wikipedie, heslo Semicolon (středník):
http://en.wikipedia.org/wiki/Semicolon. Doporučujeme také zkusit jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český (www.ujc.cas.cz).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.12.2009 11:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu