Vznik slova

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne odkud pochází a jak vzniklo slovo " skalár" děkuji

Odpověď

Dobrý den,

slovo skalár pochází z latiny a dle Lyera a Holuba (1978) je odvozeno od slov scala, což znamená žebřík nebo od slova scandere, což znamená stoupat. Rejzek (2001) přidává ještě slovo scalaris, tedy týkající se stupnice.

Použité zdroje

LYER, Stanislav a Josef HOLUB. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 2. rozšíř. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978, s. 438
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3. s. 574

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

19.03.2015 18:49

Petr Indra píše:
Pondělí 28.08.2017 10:21
Dobrý den, zajímalo by mě, odkud se vzalo slovo "kumbál". Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 29.08.2017 10:11
Dobrý den,
etymologické slovníky se v názoru na původ slova kumbál rozcházejí.
"Stručný etymologický slovník jazyka českého" uvádí pravděpodobný původ z německého slova Koben = chlév, "Etymologický slovník jazyka českého" uvádí původ ze středohornoněmeckého slova kammer = komora.
Většina dalších etymologických slovníků, jež se nám dostaly do ruky, se přiklánějí spíše k druhému výkladu, tedy k odvození ze slova kammer.
 
Např: "kumbál hov. 'malá (nevzhledná) místnost'. U Jg kumbálek. Nejasné. Myslí se na přejetí z nějaké nář. podoby něm. Kammer (Ma2). Srov. '[kamrlík."
(zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2., nezměn. vyd. Voznice: Leda, 2012. 752 s. ISBN 978-80-7335-296-7.)

Další použité zdroje:
* HOLUB, Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha: SPN, 1992. 483 s. Odborné slovníky. ISBN 80-04-23715-0.
* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 866 s. ISBN 80-7106-242-1.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu