Vznik nemocenského pojištění

Text dotazu

Dobrý den,
hledám údaje o vzniku nemocenského pojištění v našich zemích, první náznaky
a úplně počáteční vývoj v 19. století.
Děkuji za pomoc

Odpověď

Dobrý den,
dle publikace "50 let nemocenského pojištění" se náznaky nemocenského pojištění objevují již od 16. století v řemeslných dílnách. Dílny zřizovaly tzv. pomocné pokladny pro tovaryše, z nichž bylo tovaryšům přispíváno na živobytí v případě jich onemocnění. Se sociální politikou započalo až Německu v roce 1880. Rakousko-Uhersko vydalo první zákony o nemocenském a úrazovém pojištění v roce 1888.
V Národní knihovně ČR je plný text zákona o nemocenském pojištění z roku
1888 dostupný v rámci digitální knihovny Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do)

Další literatura k tématu:

*  50 let nemocenského pojištění. Praha : nákladem Ústředního svazu nemocenských pojišťoven, 1938.
*  POSPÍŠIL, Jan. Dějinný vývoj zemědělského nemocenského pojištění za Rakouska. V Praze : nákladem vlastním, 1934.
*  Jednací řád pro okresní nemocenské pokladny : dle předpisu c.k.
ministerstva vnitra ze dne 15. července 1889. V Jaroměři : Tisk a sklad F.
Popelky, 1889.
*  GOZLER, Karel. O úkolu a výhodách okresních pokladen nemocenských. V Lounech : Tiskem a nákladem Th. Venty (dříve Jos. Neubert), 1890.
*  CTIBOR, Josef. Pojištování nemocenské a společenství nemocenské pokladny.
V Praze : J. Ctibor, [mezi 1898 a 1910].
*  Zákonodárství na ochranu dělnictva : dobrá zdání dělnického oddělení odboru národohospodářského při klubu národní strany svobodomyslné v Praze.
Část I., Nemocenské pojišťování. V Praze : Klub Národní strany svobodomyslné, 1898. (digitalizovaný dokument - Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do)
 

Dokumenty k některým konkrétním nemocenským pokladnám:
* GOZLER, Karel. O úkolu a výhodách okresních pokladen nemocenských. V Lounech : Tiskem a nákladem Th. Venty (dříve Jos. Neubert), 1890.
*  Okresní pokladna nemocenská (Kralovice, Plzeň-sever, Česko). Stanovy pro okresní pokladnu nemocenskou v Kralovicích. V Plzni : Nákladem předsednictví okresní pokladny nemocenské v Kralovicích, 1889.
*  Výroční zpráva okresní nemocenské pokladny v Praze : za rok 1895. V Praze
: Okresní nemocenská pokladna, 1896.
(digitalizovaný dokument - Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do)
*  Zpráva o činnosti okresní nemocenské pokladny v Praze : v roce 1891. V Praze : Okresní nemocenská pokladna, [1892]. (digitalizovaný dokument -
Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do)
*  Zpráva o činnosti Okresní nemocenské pokladny v Praze : do konce roku 1890. V Praze : Okresní nemocenská pokladna, 1891.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 10:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu