Vznik jednotné soustavy knihoven a soustavy vědeckých informací

Text dotazu

Dobrý večer,
ráda bych se zeptala jak vznikla soustava vědeckých informací, tuto informaci nemůžu nikde na internetu dohledat. Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Jednotná soustava knihoven vznikla na základě zákona ze dne 9. července 1959 o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) - více zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1959-53

Další literatura k tomuto tématu je sepsána zde: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/zakon-o-jednotne-soustave-knihoven/

Plnění cíle vytvoření a fungování jednotné soustavy knihoven bylo dlouhodobé. Např. v roce 1961 se píše:

„Přesto, že zákon o jednotné soustavě knihoven z minulého roku dal tomuto úsilí pevný zákonný podklad, nelze říci, že by jednotná soustava našich knihoven byla již dobudována. Tato její nedobudovanost se zvlášť citelně pociťuje právě na úseku osvětových knihoven. Tvrdíme-li totiž dnes právem, že žádná knihovna nemůže být nejen od života, ale ani od jiných knihoven zcela izolována, že je tu k tomu, aby uspokojovala čtenářské zájmy a potřeby, nutné souručenství s řadou dalších knihoven, pak to platí především a v plné míře o knihovně osvětové. Z tohoto hlediska se nám dnes jako nejzávažnější jeví problém malé osvětové knihovny, zejména lidové knihovny na vesnici a nevelké knihovny ROH na malých závodech.“

Knihovník: časopis Ústřední knihovnické rady. Praha: Orbis, 06.1960, 5(5-6). s. 137. ISSN 0454-0379. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:bd7d1840-e9e7-11e9-9f6f-5ef3fc9bb22f

Z roku 1962 vybíráme:

„Aspoň na těchto několika příkladech jsem chtěl ukázat, že předpoklady pro úspěšné plnění úkolů z knihovnického zákona jsou a budou vytvářeny. Je ovšem důležité, aby se jednotná soustava knihoven prosazovala více i na úrovni krajské a okresní. Ústřední knihovnická rada chce pomoci v realizaci těchto úkolů také tím, že své příští zasedání, které bude na jaře t. r. ve Východoslovenském kraji, věnuje otázkám uskutečňování zákona o jednotné soustavě knihoven. Bylo by dobře, kdyby o problémech realizace zákona v krajích, okresech i místech — o problémech obsahových i organizačních — psali knihovníci z různých pracovních oblastí, aby jejich podněty přispěly co nejvíce к výsledkům uvedeného jednání. 

Zdroj: Knihovník: časopis Ústřední knihovnické rady. Praha: Orbis, 03.1962, 7(3). s. 72. ISSN 0454-0379. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c27f1bd0-e9c5-11e9-9f6f-5ef3fc9bb22f

V roce 1972 se o jednotné soustavě dočteme:

„Podstata jednotné soustavy knihovnických služeb obyvatelstvu je v tom, že se na každou knihovnu hledí ne jako na izolovanou instituci, ale v nejtěsnějším vztahu s jinými knihovnami, jako na organickou součást knihovnické soustavy. Jednotnost knihovnická soustavy předpokládá nejužší spolupráci knihoven všech typů a druhů ve všech směrech jejich činnosti, jež se staly normou pro hodnocení stavu knihovnických služeb. To se vztahuje především k doplňování knihoven. Jednotná soustava knihovnických služeb ruší nutnost kupit v každé knihovně velké knižní zásoby, počítaje v to i tak zvané málo požadovaná literatury.“ 

Zdroj: Státní knihovna České socialistické republiky. Mezinárodní symposium o evropských knihovnických systémech: Praha, 27.11.-2.12.1972 : Konferenční materiál. Praha: [nákl. vl.], 1972. s. 22. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:0359ad6111c602658ddd907a72b147ff

Dále Vám můžeme doporučit ještě např. volně dostupný text zde: https://duha.mzk.cz/clanky/ohlednuti-za-strategickymi-dokumenty-ceskeho-knihovnictvi

V roce 1959 byl tedy vydán Zákon č. 53/1959 Sb. o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), a pro vývoj specializovaných knihoven a 17. července 1959 významné Usnesení vlády ČSR č. 606/1959 o organizaci a řízení technických a ekonomických informací. V tomto dokumentu je vytvořena třístupňová soustava informačních středisek: základní informační střediska (ZIS), oborová informační střediska (OBIS), později ještě odvětvová informační střediska (ODIS). (Horváth, 2013) Do této struktury byla zařazena všechna dokumentalistická a knihovnická pracoviště (typu specializovaných knihoven).

Zdroj: ŘÍMANOVÁ, Radka. Specializované knihovny v 21. století - entitně-relační model a model systému služeb knihovny. Praha, 2015. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Vlasák, Rudolf.

Více o soustavě VTEI naleznete např. zde: http://ikaros.cz/vyvoj-informacni-zakladny-v-cr

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.01.2022 23:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu