Vznik Irské republiky

Text dotazu

Dobrý den,
mohla bych se zeptat na den, měsíc a rok vzniku Irské republiky?

Odpověď

Dobrý den,
v dějinách samostatnosti Irska jsou důležité dva mezníky. Prvním je podepsání Anglo - irské dohody (Anglo- Irish Treaty) dne 6. 12. 1921. Touto smlouvou vznikl Irský svobodný stát se statutem britského dominia. Formálně tedy zůstal hlavou státu britský panovník. V zemi zůstal britský guvernér s několika symbolickými pravomocemi.
Závislost na britském impériu byla zrušena až ústavou ze dne 1. 7. 1937.
Irsko se stalo "suverénním, nezávislým a demokratickým státem". O rok později byl zvolen prvním irským prezidentem Douglas Hyde.

Zdroje:
* FRANK, Jan. Irsko. 1. vyd. Praha : Libri, 2006. ISBN 80-7277-294-5.
* MOODY, T. W. (Theodore William). Dějiny Irska. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-151-4.
* LIŠČÁK, Vladimír. Státy a území světa. 2., aktualiz., přeprac. a rozš.
vyd. Praha : Libri, 1998. ISBN 80-85983-53-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.05.2010 12:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu