Vznik a význam turecké vlajky

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, co znamenají symboly na Turecké vlajce, zda nějak souvisí se skutečnou polohou měsíce a hvězdy na obloze. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

symboly na turecké vlajce, tedy měsíc a hvězda, byly používány již předislámskými kmeny. Půlměsíc byl vždy symbolem štěstí, plodnosti a zdraví.
Existuje řada pověstí o tom, jak se dostal srpek měsíce s hvězdou na tureckou vlajku.

1. Tradice praví, že v roce 339 př.n.l. zachránil jasně zářící měsíc Byzantium ( dnešní Istanbul ) před nočním útokem Filipa Makedonského. Z vděčnosti obyvatelstvo města umístilo srpek měsíce do znaku města.

2. Pověsti se váží také k osobě Osmana, zakladatele Osmanské říše. Jedna vypovídá o jeho vidině měsíce, který se rozpínal nad světem. Nebo je tradován sen, který se měl Osmanovi zdát po konfliktu s myslitelem Edebalim. Ve snu se Osmanovi zdálo, že Edebalimu vystoupil z pasu půlměsíc a ten zapadl do hrudi Osmana. Z hrudi mu vyrostl strom, který zakrýval zemi. Dle učenců to byla výzva od samotného Alláha, aby Osman pokořil zemi okolních nevěřících.

3. Několik pověstí odkazuje na vidinu srpku měsíce a hvězdy v louži krve po určité bitvě. V roce 1071 měl prý tuto vidinu Seldžuk Khan, když se po vítězné bitvě proti Byzancii u Manzikert procházel po válečném poli a viděl odraz měsíce a hvězdy v kaluži krve svých vojáků. Tato představa je také spojována s bitvou u Kosova ( 1389 ). V čase bitvy se údajně nacházely blízko sebe Jupiter a Měsíc a podobně jako v předchozí představě se oba nebeské objekty odrážely v kaluži krve válečníků. Podobnou vidinu měl prý i Mustafa Kemal Atatürk v noci po vítězné bitvě za nezávislou Tureckou republiku.

4. Některé pověsti praví, že v noci, kdy měl Prorok Muhammad první zjevení, zářil na obloze půlměsíc a v jeho blízkosti se nacházela jasně zářící Venuše.

Jiná provázanost měsíce s hvězdou na turecké vlajce s polohou nebeských objektů na obloze nebyla v námi použitých dokumentech zmíněna.

Faktem zůstává, že červená vlajka s bílým měsícem a pěticípou hvězdou byla uzákoněna státní vlajkou Turecké republiky 29. května 1936. Měsíc byl používán již jako znak Ottomanská dynastie. Užití hvězdy na turecké vlajce je doloženo až ke konci 18. století. Od 40.letech 19. století je hvězda na turecké vlajce s pěti cípy.

Zdroje:
BROŽEK, Aleš. Lexikon vlajek a znaků zemí světa. 2., přeprac. vyd. Praha : Kartografie, 2003. ISBN 80-7011-776-1 (brož.)

http://web.deu.edu.tr/atiksu/ana02/ana02.html
http://www.answers.com/flag%20of%20Turkey
http://www.fotw.net/flags/islam.html#cre

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2007 11:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu