Vznik a vývoj Beneluxu

Text dotazu

Jaký byl důvod vzniku Beneluxu? Co tomu předcházelo? Jak se vyvíjel?

Odpověď

Hezký den,

základní informace o Beneluxu najdete v archivu služby Ptejte se knihovny http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/benelux

Odpověď na Váš dotaz můžete získat v knihách věnujících se dějinám zemí Beneluxu a historii evropské integrace, regionální spolupráce nebo celních a měnových unií. Jak uvádí Cihelková (2011, s. 42), spolupráce zemí Beneluxu měla značný význam pro rozvoj evropské integrace.

Další informace lze nalézt především v zahraničních odborných databázích, např. J.E. Meade (1956). V českém jazyce pak mohu doporučit i některé vysokoškolské kvalifikační práce, vyhledáte pod heslem Benelux v databázi theses.cz

Ze zahraničních publikací pak vypadá zajímavě tento titul, který ale bohužel není dostupný v českých knihovnách: https://books.google.cz/books?id=Mm79p8Qo3ywC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Pokud byste potřebovala prostudovat literaturu, která není běžně dostupná, můžete požádat Vaši knihovnu o zajištění meziknihovní výpůjční služby.

Použité zdroje

Doporučená literatura:
čeština:
DRULÁK, Petr. Benelux. In:: Vykoukal, Jiří, ed. (2003) Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce, Praha: Dokořán, s. 299-314.
WAISOVÁ, Šárka. Regionální integrační procesy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 507 s. ISBN 978-80-7380-232-5.
CIHELKOVÁ, Eva. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2011, 335 s. ISBN 978-80-245-1835-0.
HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 667 s. ISBN 80-7106-487-4.
HULICIUS, Eduard. Belgie. Vyd. 1. Praha: Libri, 2006, 185 s. ISBN 80-7277-191-4.
HULICIUS, Eduard. Lucembursko. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 111 s. ISBN 978-80-7277-341-1.

angličtina:
MEADE, J. E. Benelux: The Formation of the Common Customs. Economica: New Series [online]. 1956, vol. 23, no. 91 (Aug.), pp. 201-213 [cit. 2015-03-03]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2551153 - není volně dostupný, licenci má například Univerzita Karlova
REINALDA, Bob. Routledge history of international organizations: from 1815 to the present day. London: Routledge, 2009, 846 s. ISBN 978-0-415-47624-9.
EYCKL, F. Gunther. The Benelux Countries an Historical Survey. Princeton: D. van Nostrand, 1959. 192 s.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

02.03.2015 14:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu