Vznik a rozpad sovětského komunistického tábora

Text dotazu

- vznik socialistického tábora, vývoj jednotlivých států východní Evropy
- vývoj SSSR, vystoupení M. Gorbačova, perestrojka, rok 1989
- rozpad SSSR, konflikty spojené s rozpadem SSSR
- situace v komunistické Číně

Odpověď

Vznik socialistického tábora

 • 1947 červen – státy střední a východní Evropy odmítnutím Marshallova plánu potvrdily orientaci na SSSR
 • 1949 leden – RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci (alternativa k Marshallovu plánu) založena z iniciativy sovětského vedení na moskevské poradě představitelů SSSR, Bulharska, Československa, Maďarska, Polska a Rumunska; další členové: Albánie (od února 1949, vystoupila r. 1962), NDR (od října 1950), Mongolsko (od r. 1962), Kuba (od r. 1972), Vietnam (od r. 1978)
 • 1955 11.-14.5. –  Varšavská smlouva > formální potvrzení vzniku dvou nepřátelských bloků: členové Varšavské smlouvy × Severoatlantická aliance (NATO, vznik již r. 1949)

Sféra vlivu SSR

 • Korea - 1945 konec 2. sv. války – rozdělení Koreje – Korejská lidově demokratická republika (KLDR) – severní část po 38. rovnoběžku, vliv SSSR) × Korejská republika – jižní část, vliv USA
 • Kuba - 1959 leden – převrat na Kubě, k moci se dostává Fidel Castro, na Kubě tak vzniká komunistický prosovětský režim, 1962 říjen-listopad  – Karibská krize
 • Vietnam - 1945 – komunisté včele s Ho Či Minem vyhlásili Vietnamskou demokratickou republiku – konference o Indočíně > Vietnam rozdělen 17. rovnoběžkou na severní a jižní; 1965 únor – USA rozpoutaly válku se severním Vietnamem > světový konflikt, za severním Vietnamem stálo SSSR a Čínská lidová republika; vleklý konflikt ukončily USA pod tlakem veřejnosti; 1975 – jižní Vietnam dobyt a vznikl jednotný Vietnam pod nadvládou komunistů
 • Afgánistán  - 1978 – invaze vojsk SSSR do Afganistánu

Vývoj SSSR: vystoupení M. Gorbačova, perestrojka, rok 1958

 • Stav SSSR za Stalinovy vlády (viz Světové dějiny II, s. 204)
 • 1953 – smrt Stalina, k moci se dostává N.S. Chruščov > obrat v zahraniční politice, snaha o mírové soužití
 • 1956 – XX. sjezd SSSRotevřená kritika Stalina a jeho „kultu osobnosti“ > Komunistická strana se tak „distancovala“ od dosavadních problémů, dochází k „politickému tání“
 • 1964 – Chruščovův pád –reformy zneklidnily komunistickou byrokracii, nástup L.I. Brežněva znamenal krok zpět, SSSR se vrátil k centrálnímu plánování, některé reformy však byly zachovány
 • 1972 – SALT 1 – omezení protiraketové obrany, snaha předejít jadernému konfliktu
 • 1975 – Helsinská konference > Podepsání Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti o spolupráci v Evropě; SALT 2 neratifikován  > závody ve zbrojení, „program hvězdných válek“ – USA předstihly SSSR
 • 1976 – rozmístění raket SSSR na Evropském kontinentě
 • 1985 – do čela Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) nastupuje Michail Gorbačov > nová etapa potřeby soužití; schůzky M. Gorbačova a prezidenta USA D. Regana  v Ženevě (1985) a Reykjavíku (1986), dále summity ve Washingtonu (1987) a Moskvě (1988) – snaha o odzbrojení
 • nová hesla: perestrojka = přestaba – poskytnutí více práv občanům, snaha o přestavbu hospodářství | glasnosť = informovanost – ve veřejných prostředcích probíhala diskuze o navržených společenských problémech > pro občany SSSR zcela nezvyklé
 • 1989 – na oficiální návštěvě Číny, během demonstrací na Náměstí nebeského klidu se novináři Michaila Gorbačova ptali na jeho názor na Velkou čínskou zeď. „Je to krásné dílo“, odpověděl, „ale je pořád mnoho zdí mezi lidmi“. Novinář se ho zeptal: „Chtěl byste, aby zbořili Berlínskou zeď?“, odpověděl mu vážně: „Proč ne?“ (dále viz Wiki)

Rozpad SSSR, konflikty spojené s rozpadem SSSR

 • 1989 – stále větší migrace obyvatel východního bloku na západ, demonstrace v Polsku a Maďarsku, 9. listopadu – pád Berlínské zdi; 17. listopadu – Sametová revoluce v ČSSR; prosinec – krvavé události v Rumunsku, vypukla několikadenní občanská válka, diktátor Nicolae Ceaușescu popraven
 • 1991 – Květnová generální stávka v Albánii, 1991 – květen – Ukrajina vyhlásila nezávislost, prezidentem Leonid Kravčuk; – prosinec – rozpad SSSR, na přelomu 1991/1992 vytvořeno Společenství nezávislých států, nevstoupily do něj Litvy, Lotyšsko, Estonsko a Gruzie; 1991 – rozpad Jugoslávie – snaha Slovinska a Chorvatska o nezávislost – konflikty mezi Srby a Chorvaty, válka v Bosně a Hercegovině (1992-95), válka v Kosovu (1998-99), Občanská válka v Makedonii (2000-01), současná Ukrajinská krize … ?

Vývoj jednotlivých států východní Evropy

(viz Světové dějiny II, s. 207-212) - Východní Německo (NDR), ČSSR, Polsko, Jugoslávie, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Albánie

 Situace v komunistické Číně

 • 1949 – Mao Ce-tung se stal předsedou Čínské komunistické strany a vyhlásil Čínskou lidovou republiku
 • 1958 – kampaň za socialistické vzdělávání
 • 1959 – invaze do Tibetu, Dalajláma opouští zemi
 • 1966-1969 – Kulturní revoluce > Mao Ce-tung – pokus o přestavbu čínské společnosti likvidací vyšší střední vrstvy byrokratů, intelektuálů a umělců > uzavírání univerzit, perzekuce, vyvražďování, ponižování nežádoucích obyvatel, odsouvání obyvatel do zemědělských oblastí; Rudá garda – prováděla tyto čistky násilně, 500 000 obětí
 • 1976 – smrt Mao Ce-tunga >  kulturní byla revoluce potlačena a formálně byly odvolány rozsudky nad 100 tisíc lidí
 • 1977 – „velký pořádek“ – odklon od line Mao Ce-tunga
 • 80. léta – velké množství hospodářských a ekonomických reforem, NE však reforem politických > nesoulad, korupce, černý trh > protesty
 • 1989 – masakr na náměstí Nebeského klidu – obrovská prodemokratická demonstrace studentů, která požadovala rozsáhlé reformy a demisi komunistické vlády, milion demonstrujících – vyhlášeno stanné právo, v noci ze 3. na 4. července vysláno vojsko, aby demonstrace potlačilo > bylo zavražděno přes 2 000 lidí a velké množství zatčeno

Použité zdroje

ČAPEK, Vratislav, Jaroslav PÁTEK a Otto ZWETTLER. Světové dějiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 255 s. ISBN 80-716-8091-5.
 
ROBERTS, John Michael, Jaroslav PÁTEK a Otto ZWETTLER. Přehledné dějiny světa. 1. vyd. Praha: Beta-Dobrovský, 2002, xvi, 598 s. ISBN 80-862-7894-8.
 
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Michail Sergejevič Gorbačov [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/w/i[…]%C4%8Dov&oldid=12285160
 
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Rozpad Sovětského svazu [online]. c2015 [cit. 2015-02-26]. Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/w/i[…]ho_svazu&oldid=12262588

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Vsetín

Knihovna

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Datum zadání dotazu

23.03.2015 13:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu