Vzdělávací politika ČR do roku 2020.

Text dotazu

Dobrý den,

potřebuji adekvátní zdroje na téma: Efektivita vzdělávací politiky v souvislosti se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.

Velmi Vám děkuji za ochotu.

Odpověď

Dobrý den,

dotaz tohoto typu nejsme schopni zcela zodpovědět. Informace vybíráme  z podkladů, které vyšly oficiálně tiskem.  Doporučujeme obrátit se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR http://www.msmt.cz/  nebo Předsednictvo vlády ČR  http://www.vlada.cz/  nebo příp. na  Národní institut pro další vzdělávání http://www.nidv.cz/cs/download/NIDV_profil_organizace.pdf. Můžete se  obrátit  příp. i na Národní pedagogickou knihovnu  http://www.npmk.cz/node/34 nebo Výzkumný ústav pedagogický http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/vyzkumny-ustav-pedagogicky-vup-1ví  . Všechny tyto instituce by mohly mít nějaké materiály k problematice, která Vás zajímá, zpracovány. (Spíše se nám ale zdá, že dotaz potřebujete k nějaké svojí školní práci.)

 

Některé zdroje z internetu:

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf

file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/Dlouhodob%C3%BD%20z%C3%A1m%C4%9Br%20%C4%8CR%202015-2020.pdf

file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/Dlouhodob%C3%BD%20z%C3%A1m%C4%9Br%20%C4%8CR%202015-2020%20(1).pdf

file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/Hlavn%C3%AD%20sm%C4%9Bry%20Strategie%20vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD%20politiky%202020%20final.pdf

file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/Hlavn%C3%AD%20sm%C4%9Bry%20Strategie%20vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD%20politiky%202020%20final%20(1).pdf

 

Usnesení č.538 z jednání vlády dne 9.7.2014 k materiálu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Čj. OVA: 738/14

Příloha: PDF (56 kB) DOC (42 kB)

Aktualizováno: 18.7.2014

Předsednictvo vlády ČR, http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/organizacni-struktura/organizacni-schema-uradu-vlady-cr-65949/

 

Ministerstvo školství chce přehlednou strategii rozvoje vzdělávání v Česku, Parlamentní listy, 17.2.2013; Aktuálně.cz:

"Ministerstvo školství i přes nedávné změny ve vzdělávacích programech na základních školách plánuje další vývoj českého školství. Připravuje Strategii rozvoje vzdělávání v České republice do roku 2020. Podle náměstka ministra Jiřího Nantla by to mělo zpřehlednit koncepční cíle na resortu školství a zajistit stabilitu vzdělávací politiky. Strategie 2020 by měla vést k větší stabilitě vzdělávací politiky. Doposud se podle něj různé dokumenty velmi přeceňovaly a ve výsledku nedocházelo k jejich naplňování. Nová strategie by měla být srozumitelná a vycházet z toho, že z ní skutečně vzejdou nějaké výsledky.

Strategie nebude nařizovat, co se má učit. Zefektivní ale vzdělávací soustavu Strategii by měla  nahradit stávající dokumenty jako je například Bílá kniha z roku 2001. Je to také věc, která bude vstupovat do nového operačního programu spravovaného ministerstvem školství.

V současném systému prý chybí návod, jak se má vzdělávací systém vyrovnat kupříkladu s vývojem informačních a komunikačních technologií. Naopak do strategie by nemusela být zařazena otázka optimálního počtu dětí ve třídě, neměly by tam být ani nařízení, co se má učit.

Do konce roku 2020 by se tedy mohla zlepšit efektivita české vzdělávací soustavy, nastavení jejích standardů.

 "Jedním z hlavních problémů u nás je, že není úplně jasno v tom, jaká by měla být role jednotlivých úrovní vzdělávání. Byly sice vytvářeny rámcové vzdělávací programy a podle nich potom ty školní, ale celé to bylo nekoordinované," míní Nantl. Prý chyběl a stále chybí Národní program vzdělávání.

Ten by se měl do roku 2020 postupně zpracovat. Strategie rozvoje vzdělání by měla zajistit, že takový dokument vznikne. Náměstek Jiří Nantl poukazuje na to, že se dnes diskutuje o tom, čím by měla být státní maturita, ale zároveň chybí dokument, který by říkal, co znamená středoškolská úroveň vzdělání.

Čerpáno z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ministerstvo-skolstvi-chce-prehlednou-strategii-rozvoje-vzdelavani-v-Cesku-263150

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.09.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu