vzdělání, zaměstnání, nezaměstnanost, socioekonomická situace

Text dotazu

Prosím o definici vzdělání, zaměstnání, nezaměstnanosti a socioekonomické situace z pohledu sociologie a pedagogiky. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, nalezli jsme několik definic k Vámi uvedeným pojmům, jsou však velmi rozsáhlé a není v našich silách je vypisovat. Uvádíme však publikace, kde si je můžete vyhledat:

* vzdělání
Průcha, Jan; Walterová, Eliška; Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4.

* zaměstnání
Echaudemasion, C.-D. a kol. Slovník ekonomie a sociálních věd. Praha: EWA Edition, 1995. ISBN 80-85764-13-X.
Velký sociologický slovník. Sv. 2. Praha: Univerzita Karlova Vydavatelství Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3.

* nezaměstnanost
Jandourek, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.
Boudon, Raymond et. al. Sociologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0735-3.
Echaudemasion, C.-D. a kol. Slovník ekonomie a sociálních věd. Praha: EWA Edition, 1995. ISBN 80-85764-13-X.
Velký sociologický slovník. Sv. 1. Praha: Univerzita Karlova Vydavatelství Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3.

Všechny výše uvedené publikace má Národní knihovna ČR ve fondu, konkrétně např. v příruční knihovně studovny Referenčního centra, kde je možné si je prezenčně vypůjčit, příp. okopírovat potřebné části. Jistě budou běžně dostupné i v krajských knihovnách, popř. městských, můžete se obrátit na knihovny ve svém regionu.

K poslednímu pojmu socioekonomické situace jsme bohužel žádnou definici nenalezli, hledali jsme i ve slovnících a encyklopediích zaměřených nejen na sociologii, ale i ekonomii. Zkuste proto požádat o pomoc oborové knihovny:
Knihovnu Sociologického ústavu AV ČR
(http://www.soc.cas.cz/departments/cz/18/55/Knihovna.html), Knihovnu Katedry sociologie FF UK
(http://sociologie.ff.cuni.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=56), případně i Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické (http://ciks.vse.cz/).

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2008 11:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu