Vzdálenost místa narození novomanželů

Text dotazu

Dobrý den. V zahraničních pracech jsem narazil na pojem "marital distance", nebo "marital radius". Jde o vzdálenost mezi místy narození (případně původu rodiny) u novomanželů. V souvislosti s tvrzením že většina vztahů je do okolí 30 km jsem si tento fakt chtěl ověřit na statistice pro ČR.

Bohužel jediné práce co jsem našel zpracovávaly Nizozemí, souvislost mezi počtem dětí a vzdáleností partnerů v Dánsku a obdobnou statistiku na webu ČSÚ z mezivalečné doby pro Podkarpatskou Rus.

Je vám znám tento údaj pro ČR, případně nějaká práce která by se zabývala vývojem marital distance v Českých zemích historicky?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den, na otázku ohledně obvyklých vzdáleností mezi místy narození novomanželů/ místy původu rodin novomanželů v České republice jsem nenalezl konkrétní odpověď. Ohledně historického vývoje tohoto jevu v českých zemích by Vám možná posloužila níže uvedená bakalářská práce, obhájená na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Její plný text je dostupný online. Nicméně práce zabývající se historickým vývojem martial distance v českých zemích mi známa není. Vzhledem k odborně detailnímu charakteru Vašeho dotazu Vám, žel, nedokáži odpovědět zevrubněji. 

 

    

Použité zdroje

HOLÝ, Petr. Výzkum sňatkového věku a geografické mobility snoubenců na základě studia farních matrik v 1. polovině 19. století [online]. Praha, 2008 [cit. 2015-04-14]. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/56747.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

13.04.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu