VZÁJEMNÝ OBCHOD MEZI ČÍNOU A ČESKOU REPUBLIKOU V HISTORICKÉM

Text dotazu

Dobrý den, hledám literaturu týkající se
historického vývoje obchodu Číny, ČR (po roce 1918) a především historického
vývoje obchodních vztahů mezi ČR a Čínou. Většina zdrojů, které jsem našel
se zabývá čistě historíí bez zaměření na obchod.

Odpověď

Dobrý den,

v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) jsme nalezli následující dokumenty, které se vztahují k výše uvedenému tématu:

SKŘIVAN, Aleš. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha: Scriptorium, 2009. 485 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. ISBN 978-80-87271-12-4.

* zahraniční obchod -- Československo -- 1918-1992 * zahraniční obchod -- Čína -- 1918-1992 * vývoz -- Československo -- 1918-1992 * dovoz -- Čína --

1918-1992

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201003/contents/nkc20102031222_1.pdf  

KAUTSKÝ, Pravoslav. Čínská lidová republika: Hospodářský vývoj a obchod s ČSR. Praha: SNPL, 1960 (Rudé právo). 106, [4] s. ; 8°.

Resumé: Líčí strukturu a vývoj hospodářství Čínské lidové republiky, její úspěchy v industrializaci a dosavadní vývoj obchodních styků čs.-čínských.

* Čínská lidová republika - ČSR lid. dem. - vztahy obchodní - přehledy

* Čínská lidová republika - hospodářství - vývoj - rozbory

HSIAO, Gene Tsun. The Foreign Trade of China : Policy, Law and Practice / Hsiao Gene Tsun. -- Berkeley : University of California Press, 1977. 21, 291 s.

* Obchod zahraniční čínská (lid. dem.) - rok 1966-1975 - studie

SOLINGER, Dorothy J. Chinese Business Under Socialism: The Politics of Domestic Commerce, 1949-1980. Berkeley: Univ. of California Pr., 1984. 14,

368 s. : il.

* Čína (lid. dem.) - politika obchodní - rok 1949-1980

ŠEDIVÝ, Zdeněk; HAVLÍČKOVÁ, Miloslava. Rostoucí význam Číny ve světové ekonomice. Praha: Centrum vnějších ekonomických vztahů, 1993. 43 s.: tab. ; 21 cm.

* národní hospodářství * zahraničně ekonomické vztahy * zahraniční obchod * Čína

* Čína - vztahy zahraničně ekonomické - r. 1978-1992 - studie

* Čína - hospodářství národní - r. 1978-1992 - studie

Informace o možnostech výpůjčky jsou uvedeny u jednotlivých záznamů pod ikonkou Exempláře, registrovaní uživatelé NK ČR, kteří mají platný čtenářský průkaz, si dokumenty mohou z katalogu ihned objednat. Pokud ještě nemáte v NK ČR registraci a měl byste o ní případně zájem, bližší informace naleznete na našich webových stránkách - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98 .

Dostupnost dokumentů ve fondech dalších českých knihoven je možné ověřit pomocí Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc ) nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) .

V českých článkových databázích jsme také nalezli několik článků, ze kterých byste mohl získat užitečné informace. Jedná se o bibliografickou databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících

(http://aleph.nkp.cz/cze/anl ) a bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz ):

ANL:

HAVLÍČKOVÁ, Miroslava; SEMANOVÁ, Jiřina. Český obchod s Čínou - nejdynamičtějčí světovou ekonomikou. In: Mezinárodní politika. ISSN 0543-7962. Roč. 21, č. 12 (1997), s. 16-18.

* zahraniční obchod * český obchod * Čína * nejdynamičtější světová ekonomika * současný výboj * stol. 20., léta 90.

LAVIČKA, Václav; VENTURA, Tomáš. Čeští vývozci narážejí v Číně na vysokou obchodní zeď. In: Mladá fronta Dnes. Praha. ISSN 1210-1168. Roč. 10, č. 19 (19990123), s. 15.

* zahraniční obchod * česko-čínský obchod * tradice * vývoj * ekonomické ukazatele * Československo * Česko * Čína * stol. 20., léta 30.-90. * r.

1990-1998 * analýzy

BIBLIO:

BAKEŠOVÁ, Ivana. Československé zbrojní dodávky do Číny v době mezi dvěma světovými válkami. In Historie a vojenství, 41, 1992, č. 4, s. 20-38. Rés.

angl.

SKŘIVAN, Aleš. Export of Zbrojovka Brno. (Czechoslovak Arms Factory of Brno) to China in the Interwar Period. Prague Papers on History of Intenational Relations. 2005 [vyd. 2006], s. 111-134.

SKŘIVAN, Aleš. The Foreign Trade of the People's Republic of China in the period 1979-1989. Prague Papers on the History of International Relations.

2006, s. 245-264.

SKŘIVAN, Aleš. Rakousko-uherský export do Číny. Acta historica Neosoliensia.

11, 2008, s. 262-272. Rés. angl. s. 272. Austro-Hungarian Export to China.

Články pojednávající o vývoji čínského obchodu a obchodních vztahů mezi Čínou a ČR z historického hlediska by se mohly objevit i v zahraničních placených článkových databázích, které velmi často obsahují i plné texty článků. Doporučili bychom Vám zejména databáze EBSCO - Academic Search Complete, Business Source Complete a Historical Abstracts, Web of Science, ScienceDirect nebo C.E.E.O.L. (Central and East European Online Library).

Tyto databáze zpřístupňuje řada především krajských a odborných knihoven svým registrovaným uživatelům, všechny zmíněné databáze kromě databáze C.E.E.O.L. má k dispozici i NK ČR, databáze C.E.E.O.L.(http://pez.cuni.cz/ezdroje/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=47 ) je k dostupná například na Univerzitě Karlově. Registrovaní uživatelé NK ČR mohou v databázích vyhledávat na základě čtenářského průkazu přímo v budově knihovny (kompletní přehled databází NK ČR s bližšími informacemi o jednotlivých zdrojích - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 ) nebo přes vzdálený přístup odkudkoliv (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm ),

Další zdroje relevantní k Vašemu tématu by Vám mohly doporučit ještě knihovny zaměřené zejména na oblast ekonomie a společenských věd, například Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz ), Knihovna CERGE-EI (http://www.cerge-ei.cz/library/default.asp ) nebo Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE (http://ciks.vse.cz/ ).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.10.2010 10:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu