významy slova "některý" (občanský jazyk)

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych vědět, ve kterém výkladovém slovníku bych měla hledat významy slova "některý" (občanský jazyk). Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,


některý = zájmeno neurčité
1. takový z nějakého množství, na jehož bližším určení nezáleží, který je libovolný, o kterém není nic známo nebo se neříká: vyberte si některou knihu, některého z chlapců, přijďte některý den, sem tam některý strom usychal, někteří mi to budou klást za vinu 2. některý - některý některý - jiný = jeden 5, jeden - druhý: kluci se smáli, někteří rozpačitě, někteří drze, chodívali do čítárny, někteří ze zájmu o knihy, jiní z dlouhé chvíle 3. poněkud zastarale: vyskytující se, jsoucí v nevelikém, blíže neurčitém počtu, množství velikosti, intenzitě Nějaký 4: po nějaké chvíli přišla třetí panenka (Erben), ještě se objevila nějaká vlaštovka (A. Mrštík) Tu a tam nějaká po nějakém kolísání usmyslel si, že ničemné plány zhatí (Stašek)

Slovník spisovného jazyka českého / za vedení B. Havránka ... [et al.] zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. -- 2., nezměn. vyd.. -- Praha : Academia, 1989. -- 8 sv. 35000 výt.
 Obsahuje: [sv.] I. A-G. xxv, 555 s. -- [sv.] II. H-L. 594 s. -- [sv.] III. M-O. 637 s. -- [sv.] IV. P-Q. 716 s. -- [sv.] V. R-S. 654 s. -- [sv.] VI. Š-U. 425 s. -- [sv.] VII. V-Y. 441 s. -- [sv.] VIII. Z-Ž, doplňky a opravy. 569, xvi s. + [1] s. opravy

Následující výklad je ze Slovníku spisovné češtiny:
Některý = zájmeno neurčité
1. vyčleňuje z daného souboru jednotlivé osoby nebo věci jen obecně, bez bližšího určen, vymezení, popř. s význ. libosti či lhostejnosti: některý z našich odborníků, některá z  alternativ, v některém případě, někteří účastníci besedy , některý jiný, jen někteří (ne všichni) 2. ve dvojici n. - n., n. - jiný , zprav. mn- jeden - druhý: n-m to stačí , některým jiným ne

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky / [zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR]. -- Vyd. 2., opr. a dopl.. -- Praha : Academia, 1994 (Brno : Tisk). -- 647 s. ; 27 cm. ISBN 80-200-0493-9 (váz.)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2012 13:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu