Významné stavby archtitekta Josefa Gočára v Hradci Králové

Text dotazu

vyznamne stavby arch.Gocara v Hradci Kralove a
dalsi zajimave objekty v tomto meste

Odpověď

Dobrý den,

architekt Josef Gočár je autorem návrhů: činžovních domů v dnešní ulici Bratří Čapků, schodiště u kostela Nanebevzetí Panny Marie (1909-1910), budovy Anglobanky (1923-1924), koželužské školy (1923-1924), státního gymnázia (1925-1926; dnes Gymnázium Josefa Kajetána Tyla), komplexu obecných a měšťanských škol (1926-1927), mateřské školy (1927), církevního Sboru kněze Ambrože (1926-1927), budovy ředitelství Státních drah (1928-1932; dnes sídlo Policie ČR), Tyršova mostu (1931-1932), sídla okresních a finančních úřadů (1932-1936; dnes sídlo magistrátu). Gočár vytvořil pro Hradec Králové také městský regulační plán, plán úpravy Ulrichova náměstí a Labské kotliny, plán úpravy Masarykova náměstí i s návrhem pomníku T. G. Masaryka, plány zeleného pásu kolem města. Mnohé další Gočárovy návrhy nebyly realizovány.

Historický střed Hradce Králové tvoří Velké náměstí. Významnými budovami zde jsou katedrála svatého Ducha, Bílá věž, radnice, biskupská rezidence, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a bývalá jezuitská kolej se Santiniho atriem. Setkávají se zde tři stavební slohy (gotická katedrála Svatého Ducha, o několik metrů vedle renesanční zvonice zvaná Bílá věž a barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie). Na přelomu 19. a 20. století byli do Hradce Králové zváni architekti z Vídně a Prahy vyznávající zásady moderní architektury. Dokladem jejich působení je např. budova Obchodní akademie na nám. Svobody (dnes Univerzita Hradec Králové) a Okresní dům v Palackého ul.
(přístavba Grandhotelu). V roce 1909 byla vypsána soutěž na nový regulační plán, vznikla díla jako Městské muzeum (J. Kotěra), Labská elektrárna (F.
Sander), Evangelický kostel v Nezvalově ulici (O. Liska) atd. Na úspěších meziválečné výstavby Hradce Králové se podíleli také další významní architekti - Oldřich Liska (např. Městské lázně), Josef Fňouk (např.
Novákovy garáže, dnes Palace Hradec Králové), Otakar Novotný (Palác Steinský-Sehnoutka, dnes ČSOB), Jan Rejchl (např.Sborové velitelství, dnes Lékařská fakulta UK), Václav Rejchl (např. výpravní budovy hl.nádraží, Krajský soud). Velký podíl na úspěšné výstavbě města kromě významných architektů, stavitelů a osvícených starostů měla rovněž městská technická kancelář, která stavební činnost bezprostředně řídila. Socialistická éra svými postoji k urbanismu a architektuře městu na kráse nepřidala, i když v té době zakládaná sídliště svým řešením patřila k tomu "lepšímu", co v oné době vznikalo. Tradice kvalitního urbanismu a architektury tu byla přece jen vžitá. Rovněž v posledních létech tu vznikla řada pozoruhodných staveb, jako pedagogická fakulta, vědecká knihovna, autobusové nádraží či rozšíření fakultní nemocnice.

Podrobněji o novodobé architektuře Hradce Králové pojednává kniha:

Potůček, J.: Hradec Králové : Architektura a urbanismus 1895-2009. Hradec
Králové: Muzeum východních Čech - Garamon, 2009;

informace o nejnovější architektuře města najdete v publikaci:

Šilhánek, P. - Šilhánková, V.: 49+1 architektura : Hradec Králové 1990-2005
: průvodce. Praha: Amos Editio, 2006.

O díle Josefa Gočára pojednává kniha:

Benešová, M.: Josef Gočár. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958;

  v publikaci:

Architekt Josef Gočár 1880-1945 : posmrtná výstava červen 1947. Praha: SVU Manes, 1947

najdete kompletní přehled Gočárova díla.

Zdroje:


Potůček, J.: Hradec Králové : Architektura a urbanismus 1895-2009. Hradec
Králové: Muzeum východních Čech - Garamon, 2009.

Benešová, M.: Josef Gočár. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958.

http://www.symp-gocar.cz/index.php?page=6

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Gočár

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Králové

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 08:53

Svatáková píše:
Sobota 16.01.2016 15:49
Dobrý den, v textu o architektuře Gočára máte chybu - gymnázium v Hradci králové je pojmenováno po Josefu Kajetánu Tylovi a ne po Janu
PSK - admin píše:
Sobota 16.01.2016 16:12
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Chybu jsme již opravili.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu