význam "vyrážela jej v prázdné hodiny"

Text dotazu

v minulém dotaze jsem přiřkla pohádku (znám už i
název - Vodní paní) K.J. Erbenovi. Je od B. Němcové. To jen pro uřesnění
dotazu

Odpověď

Dobrý den,

v Národních pohádkách českých a slovenských z roku 1892 zní Vámi uváděná věta z pohádky Vodní paní takto:

"Kráska mu pomáhala pracovat, vyrážela jej v prázdné hodiny, že ani nepozoroval, jak dni, měsíce, ba i léta utíkaly".

Velká kniha pohádek z roku 1985 uvádí větu v mírně upraveném znění:

"Kráska mu pomáhala pracovat, ona jej povyrážela v prázdných hodinách, takže ani nepozoroval, jak dni, měsíce, ba i léta utíkaly".

Sloveso vyrážeti/povyrážeti vysvětluje Příruční slovník jazyka českého následujícím způsobem:

* povyrážeti ned. - zábavou, veselím vytrhovati ze smutku; přiváděti do lepší, radostnější nálady; rozveselovati, baviti; povyrážeti se vytrhovati se zábavou, veselím ze starostí, chmur, baviti se, veseliti se.

* vyrážeti - (koho) zábavou, veselím vytrhávati někoho ze smutku, ze starostí; těšiti, baviti někoho; vyrážeti se užívati zábavy, těšiti se, baviti se.

Příklady užití těchto sloves naleznete ve zmíněném slovníku, hesla z tohoto slovníku jsou dostupná i v rámci Databáze heslářů (http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/). Spojení "vyrážet Ježíška" se např.

objevuje i ve známé koledě Já bych rád k betlému (http://www.radio.cz/en/static/christmas/carols/ja-bych-rad-k-betlemu).

V Příručním slovníku jazyka českého naleznete i vysvětlení adjektiva prázdný:

* prázdný - mimo jiné i ve smyslu: jsoucí bez zaměstnání, určený k odpočinku, volný. Např. Po celý týden pilně konavše práce své, občerstvují ducha v hodině prázdné trháním kvítkův.

 ´´

Větu je tedy dle našeho názoru možné vyložit např. následujícím způsobem:

Kráska mu pomáhala pracovat a ve chvílích volna (tedy tehdy, když nepracovali) ho bavila/rozveselovala tak, takže ani nepozoroval, jak dni, měsíce, ba i léta utíkaly.

použité zdroje:

* NĚMCOVÁ, Božena. Národní pohádky české a slovenské. V Telči: Emil Šolc, 1892. s. 58. Kniha je volně přístupná v Digitální knihovně Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/20893057), pro prohlížení naskenovaných obrázku je potřeba na počítač naistalovat DjVu plug-in (http://www.celartem.com/en/download/djvu.asp).

* NĚMCOVÁ, Božena. Velká kniha pohádek. Praha: Albatros, 1985. s. 217.

* Databaze heslářů, Ústav pro jazyk český AV ČR (http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/)

* Příruční slovník jazyka českého. V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957. 9 sv.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Datum zadání dotazu

16.03.2012 13:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu