Význam slovního spojení "bratrství zbraně"

Text dotazu

Dobrý den,
překládám Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou od A. Lustiga do vietnamštiny. Narazím na větu "Vojenské sukno spojuje lidi bez ohledu na jejich původ; vytváří bratrství zbraně, pro které je tato výměna jen jedním z mnoha příkladů..."

Prosím, mohli byste mi vysvětlit, co to "bratrství zbraně" znamená?
Předem Vám moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

při zaznění slovního spojení „bratrství zbraně“ nám intuitivně hned napadá význam, jaký bychom mu přisoudili. Chtěli jsme si naši intuici potvrdit také lingvistickými nebo lexikografickými zdroji. Prohlíželi jsme různé slovníky české frazeologie a idiomatiky, avšak žádný z nich tuto frázi neuvádí. Při heslu „bratrství“ se ve slovnících nejčastěji opakovala synonyma jako přátelství, spojenectví.

Akademický slovník současné češtiny uvádí frázi „bratrství ve zbrani“, kterou také vysvětluje jako spojenectví.

Vlastními slovy bychom tedy tuto frázi vyložili tak, že jde o spojenectví, ke kterému vás vědomě nebo i neplánovaně přivede společný boj za něco nebo proti něčemu. Symbolické nebo i reálné použití zbraní ve jménu společného cíle učiní z účastníků dočasné spojence, „bratři“.

Pro další ilustraci tohoto významu přikládáme citáty z dalších děl, která toto spojení použili v mírně odlišných kontextech, ale pokaždé vyjadřují význam spojenectví.

„Slova ta byla udivující a srozumitelná. Zdálo se, že jimi promlouvá samotná řecká země, samo nitro otcovské půdy, přeorané perskou válkou, která po prvé vytvořila bratrství zbraně mezi jednotlivými kmeny.“
PARANDOWSKI, Jan. Olympijský disk =: [Dysk olimpijski] : román. V Praze: L. Mazáč, 1937, s. 217-218. 

„Zde však byl v úzkých jistě nějaký cristiano, a i když to není člověk zrovna nejlepšího druhu, je to přece jen cristiano a má winchestrovku jako já. To už je jakési takové »bratrství zbraně«, které sbližuje a vyžaduje pomoci.“
FRIČ, Alberto Vojtěch a Zdeněk BURIAN. Dlouhý lovec: dobrodružství u Indiánů Kaďuvejů. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1968, s. 7. 

„V jednom hrobě ležel čtrnáctiletý hoch. Pod křížem spočívala vojenská přilba, zčernalá a rzí poskvrněná přilba dospělého muže. A vedle ležel poručík, jemuž bylo třiadvacet. A tak, těsně natlačeny jeden na druhý, táhly se tu hrobečky, jako by společná země prodlužovala bratrství zbraně a naději až za brány smrti.“
CHAROUS, Emil. Hlídky naděje: třicet pět próz o válce proti fašismu. Praha: Odeon, 1975, s. 567. 

Vnímejte prosím naše vysvětlení zejména jako snahu odpovědět na Váš dotaz. Pokud byste hledali odborné jazykové stanovisko, doporučujeme Vám kontaktovat Ústav pro jazyk český AV ČR (https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html).

Použité zdroje

-ČERMÁK, František, Jiří HRONEK a Jaroslav MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky, 1: Přirovnání. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-215-8.
-ČERMÁK, František, Jiří HRONEK a Jaroslav MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky, 2: Výrazy neslovesné. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-215-8.
-ČERMÁK, František, Jiří HRONEK a Jaroslav MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky, 3: Výrazy slovesné. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-215-8.
-ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky, 4: Výrazy větné. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-215-8.
-ČERMÁK, František a Jan HOLUB. Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník. Voznice: Leda, 2016. ISBN 978-80-7335-440-4.
-KLÉGR, Aleš. Tezaurus jazyka českého: slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-920-1.
https://slovnikcestiny.cz/heslo/bratrstv%C3%AD/0/2980

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.03.2024 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu