Význam slovesa nýt

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, co znamená sloveso nýt. Našla jsem to v básních, tvar
nyje, pak zpodstatnělé nyjení. Co slovo znamená?

Odpověď

Dobrý den,

nýti, nyji, nyj, nyv, nyl nytí vlastně = být unaven, přeneseno býti trápen, trpět, strádat (knižně, básnicky): nýt touhou, láskou, housle nyjí = nyvě zní; zpřídavnělé nyjící = trpící, toužebný, sentimentální; nýt láskou; unylý [-lé,  -lost] unavený, mdlý; přeneseně = smutný, teskný, roztoužený

(nýt, -u  též z něm. spojovací hřeb)

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

nýti, odvozeno básnicky nyvý, unylý (přejato v obrozenecké době z ruštiny unýlyj).  - Slovensky nyť, staroslovansky unyti  býti malátný, rusky nářečně nýju nyť (spisovně nóju nyť je nepůvodní), stonati, unyváť malomyslněti. - Původní význam byl tělesně chřadnouti, trpěti vnitřní bolestí..., pak trpěti steskem, teskně toužiti. V Čechách pokleslo slovo jen na knižní a významem se velmi odchýlilo od svého faktiva (u)naviti ...

Zdroj: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Lidové noviny, 1997.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 10:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu