význam slova "Vráž"

Text dotazu

Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o objasnění výrazu Vráž. Jedná se o název kopce nedaleko mé rodné vesnice Rácovice poblíž Moravských Budějovic. Napadá mě: Vráž - záměna prvního písmene za Stráž - strážní kopec - byl jich kolem rakouzské hranice celý řetězec. Nebo asociace: nevražit - opak je vražit - od toho Vráž ( místo, kde se čarovalo, aby bylo dobře). Ale to jsou pouze mé dohady. Mimochodem, znáte slovo zblk. Používal je můj přítel Jožka, který je z Popova na moravskoslovenském pomezí a znamená velký kopec, příkrý sráz. Když si představím, jak se řítím šílenou rychlostí s příkrého kopce, zdá se mi ten výraz docela výstižný.
Mějte se hezky a dík za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
 
původ  jména Vráž vysvětlil již Fr. Palacký v časopise Radhošť  I, a to z osobního jména vrah = nepřítel.
Tento výklad odborníky neuspokojoval, o další výklad se pokusil V.Tille ( a další badatelé) v časopise Národní věstník 16.
Ve své úvaze o vzniku tohoto jména se opírali o staroslovanské výrazy:  vražiti = čarovati, věstiti, kouzliti, vražija = kouzelník.
Mělo se jednat o původně neosídlená místa, na nichž se konalo čarodějnictví a tajné náboženské obřady.
Proti těmto vrážím měly býr stavěny křesťanské kláštery, zejména sv. Jana.
Podle výkladů jiných badatelů název vráž pochází z ruštiny z výrazu (o)wrag = proláklina.
Jungmannův slovník uvádí jako základ ukrajinský výraz wrag, rusky owrag = rov, rokle, což odpovídá předpokládanému pojmenování  proláklin, výmolů, roklí.
Další badatel pak upozorňuje na fakt, že se však tento výraz také užíval k pojmenování hor a lesů.
Podle posledního výkladu jazykovědce V.Machka z roku 1951 byl prohlášen za správný původ v ruském slově obecného významu vrag, (o)vrag = proláklina.

Žádné další informace o původu výrazu vráž se nám v našich zdrojích napodařilo zjistit.
Pokud by Vám tato odpověď nepostačovala,  můžete se ještě obrátit na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR, http://www.ujc.cas.cz.
Zdroj :
A.Profous :  Místní jména v Čechách, Praha: AV ČR  1957

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2012 12:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu