význam slova sofistikovaný

Text dotazu

Prosím o vysvětlení výrazu \" sofistikovaný\". Jeho použití se mi zdá nejasné a často nezřetelné.

Odpověď

Jako u řady přejatých slov, je význam slova "sofistikovaný" možné vidět ze dvou ohledů: jednak v jakém významu je dnes v češtině skutečně používáno, jednak jaký je jeho původní význam. Obě stránky se stýkají a díky tomu vznikají nejasnosti, nebo významová neurčitost.
1. z českých jazykových slovníků slovo "sofistikovaný" uvádí pouze Slovník cizích slov, Praha 1998, vyd. Encyklopedický dům. Slovo má podle tohoto slovníku význam: promyšlený, formálně propracovaný, využívající složitých metod. Příznačné je snad i to, že slovo neuvádí Akademický slovník cizích slov, ani slovník neologismů, Nová slova v češtině, Praha, Academia 1998.
Pokud se podíváte na způsob, jakým je slovo používáno (např. v Českém národním korpusu: http://ucnk.ff.cuni.cz/), skutečně označuje důkladné, složité a promyšlené řešení nějaké záležitosti ap. Leckdy se k němu ovšem přidávají další, vedlejší významy: určitá ironie a pochybnost o tom, zda složitost není jen povrchní. Pokud lze soudit bez solidního průzkumu a dokladů, slovo je používáno i s určitou nadsázkou. To souvisí s historií slova.
2. V základu je řecké slovo sofia, sofos, moudrost, moudrý. Sofisté ve starém Řecku byli učitelé moudrosti, řečníci, kteří kladli důraz na to, jak je daný problém předveden. Předváděli také, že jednu a touž věc je možné ukázat ze dvou protikladných pohledů, které se jeví jako pravdivé. Slovo sofisma v této souvislosti znamená úmyslně klamný důkaz.  V moderních jazycích, a zejména v angličtině, odkud se slovo zřejmě dostalo do češtiny, znamená "sophisticated" příliš zkušený, náročný, intelektuálně na výši, vysoce náročný, ale v tomto smyslu také přespříliš komplikovaný, vyumělkovaný, vyspekulovaný, i klamný.

Je tu tedy možné vidět dva základní významy: 1) složitost a komplikovanost, spojenou s jistou důmyslností a 2) umělost, která je již nepatřičná a samoúčelně přehnaná až klamná.
V češtině zřejmě převažuje první význam, nicméně i druhý je ve slově stále přítomný.
Na závěr odkazujeme k jazykové poradně Ústavu pro jazyk český, kam váš dotaz spíše patří (http://www.ujc.cas.cz/poradna.php) a kde byste dostal odpověď kvalifikovanější.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.01.2008 12:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu