význam slova púlpánová

Text dotazu

význam slova púlpánová

Odpověď

Dobrý den,

podle Příručního slovníku jazyka českého má slovo půlpán (případně polopán) dva významy:

* kdo si na pána jen hraje, kdo není zcela pán - příklady: Od velkých pánův učili se pak půlpáni ; Každý půlpán je horší nežli pán pravý ; Jsem nedostudovaný a nasekal jsem si teď dluhy" Jsem poloproletář i polopán.

* zámožnější sedlák v městečku, situovaný měšťák - příklady: Oni [příbuzní] si to odjakživa vedli barounsky, ne jako sedláci, ale jako městští půlpáni!

[Voral] také by si rád aspoň v neděli zahrál na půlpána.

Novější Slovník spisovného jazyka českého z roku 1989 uvádí u slova půlpán vysvětlení, jehož význam je podle našeho názoru poněkud odlišný od výše zmíněného výkladu, i když pro vysvětlení tohoto slova používá stejné příklady jako starší Příruční slovník jazyka českého:

* ten, kdo se považoval nebo byl považován za pána

* zámožnější sedlák v městečku nebo situovaný maloměšťák Nejnovější Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 2006 již slovo půlpán neobsahuje. Pokud by Vás zajímaly bližší podrobnosti, doporučili bychom Vám obrátit se na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna) .

Další příklad užití slova půlpán naleznete Kartotéce lexikálního archivu Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php), do vyhledávacího pole stačí zadat půlpán, případně půlpaní.

Od slova půlpán jsou odvozená i další slova:

* půlpánek - expresivní zdrobnělina k půlpán

* půlpaní - k půlpán, výraz málo užívaný - příklad: V ty chvíle byla [dcera pláteníka] z Padolí více "půlpaní" nežli selkou.

* půlpánovitost - vlastnost půlpána

Užívalo se i slovo polopanský (řidčeji půlpanský), a to ve smyslu téměř panský, např. Polopanský vkus přešel jako mor i na lid venkovský.

Slovo Půlpánová jsme nalezli pouze jako ženské přijmení, které je odvozováno od výše vysvětleného slova půlpán. K 15.7.2009 bylo v ČR 370 mužů a 375 žen s tímto příjmením.

použitá literatura:

* Příruční slovník jazyka českého. Díl IV, Část 2, Průsvitněti-Ř. V Praze : Státní nakladatelství, 1944-1948. s. 546

* Příruční slovník jazyka českého. Díl IV, Část 1, P-Průsvitně. V Praze : Státní nakladatelství, 1941-1943. s. 627

* Slovník spisovného jazyka českého. IV, P-Q. Praha : Academia, 1989. s. 700.

* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha : Agentura Pankrác, 2004. s. 150. ISBN 80-86781-03-8.

* http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx

* Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : [studentské vydání / zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR ; hlavní redakce Josef Filipec ... et al. ; autorský kolektiv Vlasta Červená ... et al.]. Vyd. 4. Praha : Academia, 2006. 647 s. ISBN 80-200-1446-2.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 15:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu