význam slova ponovat

Text dotazu

V řadě textů (zejména filosofických) se vyskytuje slovo "ponovat". Jedná se buď o samostatné slovo (sloveso) nebo jen o příponu (např. exponovat). Prosím o sdělení, jaký je význam (obsah) uvedeného slova.
 Děkuji za kompetentní zodpovězení.

Odpověď

Dobrý den,

význam slova ponovat jsem hledala v 5 slovních jazyka českého:

Slovník spisovného jazyka českého, díl IV, P-Q. Praha, Academia 1964.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, Academia 1994.

Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Praha, Academia 1998.

Akademický slovník cizích slov. 2 sv. Praha, Academia 1995. Ani v jednom z těchto slovníků jsem termín nenašla.

Zkusila jsem proto Český etymologický slovník (Rejzek, Jiří. Voznice, Leda 2001). Zde jsem našla slovo "exponát" s následujícím výkladem:

exponát = vystavovaný předmět. Z něm. Exponat, což je novotvar k latinskému exponere (vystavovat) z lat. "ex-" a "ponere" = klást

Výraz "klást" se podle Česko-latinského slovníku starověké a současné latiny(Quitt, Zdeněk - Kucharský, Pavel. Praha, SPN 1992) překládá podle významu několika možnostmi, výraz ponere se používá ve významu klást knihy na stůl, klást cihly apod., a dále v ustálených latinských vazbách.

Obrátila jsem se proto na vedoucí knihovny Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK (ÚFAR) se žádostí o pomoc. Konzultovala užívání slovesa "ponovat" s pedagogy uvedeného ústavu a zjistila, že jeho používání ani v českých filozofických spisech ani v učebnicích zatím není běžné a v dohledné době se jeho používání nepředpokládá.

Pokud někdo uvedené sloveso ve své práci užíval, pak je to pouze jeho rozhodnutí nikoli úzus.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

06.11.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu