Význam slova katarze

Text dotazu

Význam slova katarze

Odpověď

Katarze - duševní očista spojená s uvolněním; povznášející pocit souvisící s prožitkem uměleckého díla;
psych.: odstranění silných negativních citových zážitků a úzkostí jejich sdělením, znovuprožitím, uvědoměním si jejich příčin. Vnitřní duševní očista; mystické očištění duše od všeho smyslného, tělesného; povznášející pocit zbavení se nežádoucího spojený s uvolněním; povznášející pocit vůbec (vyvolaný prožitkem uměleckého díla aj.);
psych.: uvolnění tenze a úzkosti sdělením či přehráním minulých zážitků, v psychoanalýze zvl. odreagování potlačených afektů.
Katharsis ( očištění) - termín, jímž se starověcí filozofové snažili vyjádřit povahu estetického působení uměleckého díla na člověka. Podle Aristotela vyvolává umění, zvláště hudba a tragédie, v člověku silné city, které mají očistný, zušlechťující vliv, osvobozující duši od záporných vášní a afektů. V Aristotelově pojetí se estetický význam pojmů katarze prolíná s aspekty etickými i náboženskými. Při výkladu aristotelské katarze bývá někdy zdůrazňováno hledisko etické (baroko, Lessing), jindy nábožensko-mystické (Herder), nechybějí výklady lékařské (Bernays), nejčastěji však bývá katarze interpretovaná z hlediska estetického (Goethe, Lipps).

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

14.03.2008 14:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu