význam slova: holenku!

Text dotazu

Dobrý den, prosím o vysvětlení pojmu - zvolání: HOLENKU! "Jakpak by ne, holenku!" Děkuji!

Odpověď

Dobrý den, zvolání "holenku!" je pátým pádem slova holeček, holenek. Slovo bylo odvozeno od přídavného jména holý (všeslovanské slovo, souvisí s německým slovem kahl = lysý). Užívá se pro dítě, chlapce, děvče, miláčka, kamaráda, přítele.
Použití v české literatuře:
Ptal jsem se /chlapce/ soucitně: "Proč pláčeš, holenku?" (Kosm.),/Panímáma k nevěstě:/ "Holenku zlatá, už jsem na běhání stará." (Rais).
V přeneseném významu se dá užít také ve smyslu bohužel:
Krčil rameny a říkal zákazníkům, jakoby mu bylo náramně líto: "Holenku, nemohlo se to udělat..." (Herrm.) 

Další slova odvozená od přídavného jména holý: holka; hoch; hole, holátko (o mláděti); holinka, holátko, holička, holeska (o nevyzrálém ovoci); holota (sebranka, chátra); holan (mladý kůň a vůl); holička (holá zadnice); holizna (místo bez porostu) aj.

Použitá literatura:
*  MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3. vyd. z roku 1971. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-242-1.
*  HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého : Se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 1. vyd. Praha : SPN, 1967.
*  Příruční slovník jazyka českého. V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.05.2009 15:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu