Význam slova hajný a lesník

Text dotazu

Dobry den, chci se zeptat na presny vyznam slova hajny a slova lesnik a jaky je mezi nimi rozdil?

Odpověď

Dobrý den,

uvádíme informace pro vysvětlení  pojmů lesník a hajný které jsme dohledali v dostupných zdrojích.:
-Lesnický naučný slovník. Praha : Ministerstvo zemědělství 1994 uvádí :

Hajný je  jedno z nejstarších  označení lesního personálu. Již v 11. století  to byla osoba určená k hájení lesů. Hajní  byli dlouho odměňováni buď zcela , nebo z velké části  pouze v naturáliích.
Teprve později byli hajní na větších velkostatcích a v zestátněných lesích zařazeni do služebních tříd a jejich úkolem bylo vykonávat lesní službu, ochrannou, dohlédací a výkonnou pod dozorem úředníka spravujícího polesí. Tento stav trval i po 2. světové válce, avšak v 60. letech dvacátého století bylo označení hajný nahrazeno označením lesník (nevhodně) a později označením lesní.
Označení zaměstnanců vykonávajících podobnou službu jako hajný je s hajným totožné pouze přibližně, protože např. revírník má vyšší pracovní i funkční postavení.
Označení hajný se v menší míře znovu zavádí u některých podnikatelských lesních subjektů (např. lesních akciových společností, obecních a městských lesů, soukromých lesů).

Lesník je  odborník zabývající se prakticky lesem a lesním hospodářstvím a mající odborné lesnické vzdělání. V určitém období (1953) označení lesník nahradilo n dřívějšího  lesního hajného, čímž se pojem nevhodně zúžil  jen na určitou funkci ve venkovní lesní službě.
Lesník z povolání je absolvent lesnické školy, na které je vždy výuka myslivosti, nebo osoba, která složila lesnickou zkoušku takovou školu nahrazující a vykonává lesnické povolání a v jeho rámci i povolání myslivecké. Má nárok na bezplatný lovecký  lístek a na zastávání funkce mysliveckého hospodáře, nebo člena zkušební komise pro zkoušky z myslivosti. Nemusí skládat vyšší odbornou mysliveckou zkoušku.
Myslivec z povolání je osoba vykonávající obdobné  funkce jako lesník z povolání, rozdíl je v tom, že taková osoba může vykonávat jen myslivecké povolání  bez vazby na povolání lesnické (např. jako bažantník, oborník).

-Fr.Trávníček : Slovník jazyka českého.Praha : Slovanské nakladatelství 1952 uvádí :

Les = všeslovanské, slovo praevropské, přeneseně dřevo Háj = všeslovanské, souvisí s hájiti, staroslověnsky : gajb.
Lesník= odborně vzdělaný správce lesního hospodářství. Zlobíval jsem se na krutost lesníků a hajných v našem újezdě. Herb. Z úkrytu svých klidných mysliven záhy lesníci sem spějí četní. Quis.
Hajný= dozorce (hlídač) v lese. Příklad :[Sedlák] vyťal v panském les dubec a hajní ho chytli. Rybářský hajný se nazýval baštýř.

-Ústav pro jazyk český, http://www.ujc.cas.cz/ :

lesník, -a m. (6. mn. -cích) (dř.) kvalifikovaný zaměstnanec ve vyšší lesnické službě jakékoli hodnosti (lesní, nadlesní ap.); (dnes) zaměstnanec pověřený ochrannou službou a dozorem nad pracemi  v určité části lesa (v hájemství) (dř. lesní hajný hajný, -ého m. 1. osoba pověřená dozorem nad určitou částí lesa: h. pronásledoval pytláka; h. lesní správy; účast hajných a ostatního lesního personálu na honech; ♦ udělat pytláka hajným svěřit nějaké zaměstnání, nějaký úkol člověku schopnému, avšak až do té doby s opačným zaměřením a postojem; veř. spr. (dř.) přísežný h. 2. rybářský, rybní hajný lesník nahradilo týř, porybný(rybn.).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2013 12:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu