význam slova habaďůra

Text dotazu

Zajímal by mě původ slova HABAĎŮRA.
Význam je mi jasný,ale odkud toto slovo pochází,z kterého jazyka či nářečí,bylo
převzato. Děkuji a jsem s pozdravem.

Odpověď

Dobrý den, 

jednoznačný původ slova „habaďůra“ se nám bohužel nepodařilo nalézt, ale vyskytuje se ve slovnících brněnského „hantecu“.

Například: http://wwwbrno.cz/hantec/

http://www.hantec.cz/hantec/slovnik/slovnik.htm#H

Výraz se také nachází ve „Slovníku nespisovné češtiny“ (s. 134). Bohužel je zde pouze význam tohoto slova. V úvodu slovníku (s. 12) v poznámce k etymologii a původu slov, je uvedeno, že u argotických slov se původ slova nachází mnohem hůře, než u slov spisovného jazyka, protože slova byla mnohdy záměrně měněna, aby jejich uživatelům nebylo rozumět.

Pokud výraz „habaďůra“ skutečně pochází z brněnského „hantecu“, mohl být převzat ze tří různých zdrojů (podle „Slovníku nespisovné češtiny“):

„…část představují slova typická pro hanácká nářečí, druhou část tvoří slova pocházející z běžné němčiny (té, kterou dříve mluvili běžní „spořádaní“ brněnští Němci, tedy ze směsice spisovné němčiny a rakouských, resp. jihoněmeckých nářečí) a třetí – bez pochyby nejzajímavější – jsou zbytky historického středoevropského argotu, s převahou argotu vídeňského.“ (s. 29)

Děkujeme za dotaz

Zdroj:

HUGO, Jan. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov. Praha: Maxdorf, 2006, 413 s. ISBN 80-7345-086-0.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

17.12.2014 10:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu