význam slova existence

Text dotazu

Dobrý den,
zajímá mě význam slova existence.

Odpověď

Dobrý den,
slovo existence je obecně vykládáno následovně:
"1. to, co existuje, je, trvá (záměně se samotným jsoucnem) e. národa;, existence hmoty 2. povaha toho, co existuje (ve scholastice) existence boží, existence stvořených jsoucen (v protikladu k esenci);  (u Heideggera) charakteristika lidského pobytu (Dasein), (v existencionalismu) vztažená k absolutně individuální svobodně se sebevytvářející osobě, racionálnímu uchopení vymykající se předcházející esence 3. živobytí, postavení : mít zajištěnou existenci 4. expr. člověk, osoba: pochybná existence"
(KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. 1. sv. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. s. 211.)

Obsah a uchopení slova "existence" patří k základním tématům západní filosofie. Pokud byste chtěla slovo objasnit z pohledu jednotlivých filosofických směrů, doporučujeme nahlédnout do filosofických slovníků či filosofických učebnic.
Např:
* OLŠOVSKÝ, Jiří. Slovník filosofických pojmů současnosti. Vyd. 2., rozš. Praha: Academia, 2005. 261 s. ISBN 80-200-1266-4.
* DUROZOI, Gérard, ROUSSEL, André a SOKOL, Jan. Filozofický slovník. 1. vyd. Praha: EWA, 1994. 352 s. ISBN 80-85764-07-5.
* STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. 7., přeprac. a rozš. vyd., V Karmelitánském nakl. 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 80-7192-500-4.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 15:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu