význam slov_nešpory, astrupa atd.

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se se zeptat, co znamená : "VOPÍCHNOUT ASTRUPA,NEŠPORY,PUD SEBEZÁCHOVY"
Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Slovník spisovného jazyka českého vysvětluje Vámi uvedené výrazy následovně:

Nešpory:

- "nešpory, -ů m. mn. (†nešpor, -u m., †nešpora, -y ž.) (z lat.) 1. círk. odpolední, podvečerní pobožnost: jít do kostela na n.; zpívat n.; po n-u hrávala mariáš (Něm.); slavná n-a (Wint.); círk. sedmá část kněžských a řádových hodinek; hist. sicilské n. vraždění Francouzů r. 1282 na Sicílii, kt. vypuklo na velikonoční pondělí v době nešporů †2. šosy kabátu: ruka zajížděla do n-ů (Jir.); — nešporní příd.: n. pobožnost; n. čas"

Pud sebezáchovy:

- "pud I, -u m. (6. j. -u) 1. zděděná, popř. vrozená tendence chování společná většině jedinců téhož druhu, nutící k jistým úkonům, zprav. nezbytným pro život; instinkt: přirozený p. zvířat; mateřský, pohlavní p.; ochranný p. sebezáchovy; zděděné pudy; společenský, kolektivní p.; psych. základní biologická potřeba (výživy, rozmnožování, obrany aj.) společná všem živočichům, jejíž realizaci umožňuje specifické instinktivní jednání 2. (jen u lidí) vrozená, na rozumu nezávislá schopnost, přirozený, bezděčný pocit, popud u jednotlivců nestejně vyvinutý, nutící je něco vykonávat n. poznávat;instinkt; rozumu nedbající podvědomé vnitřní hnutí po dosažení něčeho (často nekalého n. nesprávného); vášeň, chtíč 1: tvůrčí, umělecký p.; šlechetné pudy; p. k hrdinství (Maj.); zvláštním pudem poznávala, co dobré a nedobré (Svět.); – být veden, hnán pudy; podléhat slepě pudům; nezkrotné, dravé, nízké pudy; zločinné, temné, zvířecí pudy; majetnický p.; vybíjení pudů †3. popud 1: pátrával z vlastního pudu (Něm.)"

- "sebezáchova, -y ž. sebezachování: s. organismu; pud s-y; národní s.; sebezáchovný příd.: s. čin; → přísl. sebezáchovně; sebezachování, -í s. řidč. zachování sebe samého; sebezáchova: snaha po s."

Výraz: "vopíchnout astrupa" se nám bohužel v žádné nám dostupné publikaci či databázi dohledat nepodařilo.

V tomto případě Vám doporučujeme obrátit se na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR:  http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/

Použité zdroje:

* http://ssjc.ujc.cas.cz/

* http://bara.ujc.cas.cz/psjc/

* KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 2 sv. ISBN 80-200-0497-1.

* HUGO, Jan, ed. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: historie a původ slov. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, ©2006. 460 s. ISBN 80-7345-098-4.

aj.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2014 10:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu