význam slov ve stavebnictví

Text dotazu

Dobrý den
potřebuji vědět jaký je technický rozdíl mezi slovy "dvorní část", "dvůr", "vnitroblok", dvorní objekt".

Odpověď

Dobrý den,

Děkujeme za Váš dotaz.

Bohužel se mi žádnou ucházející definici těchto pojmů nepodařilo v našem fondu nalézt.

Propátral jsem mnoho výkladových slovníků z oblasti techniky, urbanismu, stavebnictví či architektury, stejně jako další odborné publikace, které se zabývají těmito tématy spolu s územním plánováním. Dával jsem rovněž tyto pojmy do souvislosti s anglickými výrazy a bohužel také nic. Rovněž jsem probádal právnickou databázi ASPI, kde se nachází moduly literatury, ale bohužel ani ve Stavebním zákoně ani v judikátech nejsou tyto pojmy jednoznačně vymezeny.

Podařilo se mi volně na webu nalézt pár informací, kterých byste se mohla chytit, ale jsou spíše okrajového charakteru.

 1. Stavební zákon: pojem "uzavřený prostor existujících staveb". § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ze soudního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyplývá: Uzavřeným prostorem je prostor urbanisticky uzavřený, v němž existující stavby slouží určitému účelu užívání (např. areály školské, vnitrobloky) a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení stavebním zákonem.
  III. Městský vnitroblok je ohraničen domy, které ho obklopují a uzavírají tak prostor, v němž jsou případně umisťovány další stavby. Jen vnitroblok v tomto smyslu byl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujících staveb. Viz: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3921
 2. Obytný vnitroblok
  je prostor obklopený úplně nebo částečně obytnou zástavbou a využívaný především jejími obyvateli. Jeho poslání vnějšího obytného prostoru se v současnosti pomalu vytrácí v souladu s nečinností a nezájmem správců a potenciálních uživatelů. Nejdůležitějším prvkem vybavení parteru obytného vnitrobloku je zeleň.
  Bližší informace zde: http://mail.vukoz.cz/__C1256D3B006880D8.nsf/$pid/VUKITF1CW0SZ/$FILE/Metodika%20vnitroblok.pdf
 3. Dvůr (zdrobněle též dvorek nebo dvoreček) označujeme uzavřené prostranství, které se nachází mezi budovami, které jej zcela nebo z větší části obklopují. U historických budov a paláců bývá větší volné prostranství označováno podobným pojmem nádvoří.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_%28prostranstv%C3%AD%29
 4. Prostranství je velmi obecné slovo, kterým obvykle označujeme volnou plochu na zemském povrchu. Nejčastěji se jedná o plochu nezastavěnou žádnými budovami či stavbami, kam lze běžně vstoupit bez rizika úrazu či smrti. Prostranství může být veřejně přístupné (plocha určená pro vstup veřejnosti), může mít ale i povahu neveřejnou. http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostranstv%C3%AD
 5. Prostranství poloveřejná a polosoukromá:
  Viz: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-uzemniho-planovani/kapitolaC/C3-2013.pdf

Další zajímavé odkazy:

http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/80-214-2894-5.pdf

http://www.vnitroblok.cz/files/Revitalizace_vnitrobloku_obecne_principy.pdf

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571

Nejjednodušší cestu pro Vás vidím v tom, abyste se obrátila na nějaký odbor územního plánování či výstavby, stavebního řádu či ústav územního rozvoje či Ministerstvo pro místní rozvoj.

Odbor územního plánování a rozvoje či Odbor výstavby a územního plánování poskytuje konzultace…

Kontakty na odbory naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Kontakty-Odkazy

Ústav územního rozvoje MMR – konzultační středisko: info@mmr.cz nebo http://www.uur.cz/default.asp?ID=2480

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

11.08.2014 14:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu