význam slov "sveřepý", "zavile"

Text dotazu

Prosím Vás o sdělení významu slov SVEŘEPÝ a ZAVILE.

Odpověď

Dobrý den, význam slov "sveřepý" a "zavile" je následující:
Sveřepý = surový, divoký, krutý (např. sveřepá rostlina, sveřepý protivník).
Dle etymologických slovníků je původní význam slova sveřepý "divoce rostoucí, sám od sebe se uchycující". Jedná se o složeninu sve- (svůj) a řep (zachycovat).

Zavile = tvrdošíjně, zatvrzele, zarputile, zapřísáhle, zarytě, urputně (např. zavilý nepřítel, zavile mlčet). Slovo má původ ve slovesech víti, vinouti. Původní význam je stočený, zkroucený (had, dřevo). 

Zdroje:
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2., opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0493-9 (váz.)

PALA, Karel. Slovník českých synonym. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1994. ISBN 80-7106-059-3 (váz.)

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-242-1

HOLUB, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 2. vyd. Praha : SPN, 1978

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.02.2008 11:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu