význam slov: SLOUŽIT, POSLUHOVAT, VYSLUHOVAT

Text dotazu

Potřebovali bychom vymezit významový rozdíl mezi slovy SLOUŽIT, POSLUHOVAT, VYSLUHOVAT (VÝSLUŽBA). Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

uvedená slova sloužit, posluhovat a vysluhovat(výslužba) se často významově překrývají, přesto lze najít malé významové odstíny.

Sloužit
- obsluhovati někoho, pomáhat někomu: "Trpělivě sloužit nemocnému".
- být zaměstnán jako sluha: "U Sokolů sloužil od čtrnáctého roku."
- být zaměstnán v úřadě, na vojně a pod.: "Sloužil u soudu; sloužil jako učitel."
- konat prospěšné práce, pracovat ve prospěch někoho(knižní ráz): "Sloužit národu."
- dobře fungovat: "Zdraví už jí nesloužilo."
- být užíván, být určen: "Jazyk slouží k dorozumívání."
- být příznivý, svědčit: "Jarní mrazíky stromům neslouží."
- prokazovat úctu, být celý oddán: "Nerouhejte se dále Pánu jemuž sloužím."
- konat obřad, mše: "Dáme za jejich duše mše svaté sloužit."

Posluhovat
- konat pomocné práce v domácnosti, obyčejně v určitou denní dobu, často za plat: "Chodila domů prát a posluhovat."
- konat někomu drobné služby: "Při obědě posluhovala domácí hospodyně."
- posluhovat svátostí(= udělovat svátost)- zastaralý výraz

Vysluhovat
- službou něco získávat: " Ochotnické studio vysluhuje si stále více pochvaly."
- sloužením trávit delší dobu: "Kronbauer si tam vysluhoval první léta novinářská."
- horlivě někomu posluhovat, sloužit: "Nebude manželovi stále vysluhovat."

Výslužba
- stav zaměstnance po dokončení aktivní činnosti, odpočinek, penze. "Proti své vůli mohou být posláni do výslužby..."
- plat zaměstnance ve výslužbě, důchod: "Dostal slušnou výslužbu."

Použitá literatura a další příklady použití těchto výrazů:
Slovník spisovného jazyka českého. Za vedení Boh. Havránka ... [aj.] zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Praha : Academia, 1989. -- 8 sv.

Příruční slovník jazyka českého. V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957. 9 sv.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.10.2007 11:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu