význam slov pětka, bůr

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě z čeho je odvozen dnešní výraz pro desetikorunu - pětka a z čeho je odvozen výraz pro pětikorunu - bůra...
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

výraz "pětka" pro desetikorunu má kořeny v peněžní reformě, která proběhla v Rakousku-Uhersku roku 1892.
Do té doby se na našem území platilo zlatými (zlatkami). Reforma z roku 1892 však zavedla koruny. Od roku 1900 bylo zavedeno povinné uvádění všech peněžních částek pouze v korunové měně, ale v praxi se stále užívalo přepočítávání na zlatky a krejcary. Kromě přejmenování měny vpodstatě došlo také k devalvaci, znehodnocení zlatek. Hodnotu dřívějšího jednoho zlatého teď měly dvě koruny.
Dvouhaléři proto lidé dál říkali "krejcar", dvacetikoruně "desítka" (měla v přepočtu hodnotu deseti zlatek), desetikoruně "pětka" (měla hodnotu pěti zlatek a "pětka" se před reformou říkalo pětizlatkové bankovce).
Proč se pětikoruně říká bůr (bůra) se nám bohužel nepodařilo přesně zjistit. Snad pochází z argotu (tajné zločinecké mluvy), a to z argotu německého. Tam prý bylo slovo bor, které znamenalo hotové peníze, peníze takříkajíc na dřevo. A bor snad byla zkomolenina německého Bargeld, které rovněž znamená hotové peníze.
S výkladem slova "bůr" by Vám mohli pomoci v Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR (www.ujc.cas.cz).
Informace o původu názvu "pětka" jsme čerpali z: VOREL, Petr. Od pražského groše ke koruně české: průvodce dějinami peněz v českých zemích. 2. vyd. Praha: Havran, 2004. ISBN 80-86515-40-0 (informace jsou na str. 328 - 329)
NOVOTNÝ, Michal. Pětka [online]. poslední revize 28-10-2002 [cit. 03-04- 2006] Dostupný z: <http://www.rozhlas.cz/strednicechy/slova/_zprava/53135>.
Na těchto stránkách naleznete i informace o tom, proč se tisícikoruně říká "tác" nebo "talíř"
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/slova/_zprava/53137

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 08:21

Kat píše:
Pondělí 18.07.2022 01:56
V němčině existuje i adjektiv "bar" (Ich zahle immer bar). "A" se v některých regionech, m.j. i v Bavorsku ("jo" místo "ja"), běžně vyslovuje jako "o", takže "bor" nejspíš nebude žádná tajná mluva zločinců, ale úplně normální, běžně používaní slovo.
PSK - admin píše:
Středa 20.07.2022 17:06
Dobrý den,

původ slova není úplně jasný. Verzí je několik.

Slovník nespisovné češtiny uvádí 2 významy slova ,, búr, búra“.

1. Pětikoruna, mince v hodnotě 5 korun.
2. Vězeň – trest odnětí svobody na 5 let.

Jako pravděpodobný původ slova je uváděno slovo Bor pocházející z německého argotu a znamená hotové peníze.
Samotné slovo Bor, by pak mělo mít původ ve slově Bargeld, bar- holý, geld – peníze.

Článek z webu diit.cz nazvaný ,, Půjč mi litr, nebo aspoň kilo..“ Jaký je původ různých označení pro peníze, uvádí že, slovo ,,bůra“ může mít původ ve slově Bar- hotový. Slovo Bor by mělo pocházet z německého argotu, s významem ,, prachy na dřevo“.
Ve volném výkladu by šlo říci, že význam slova bar, by byla hotovost ,, mít peníze v hotovosti“ .
Význam slova bor by byl stejný, ale vyjádřený v argotu.
Výše zmíněný článek, nemá bohužel uvedené zdroje, uvádíme ho pouze jako další možnou verzi původu slova.

Poslední článek, který uvádíme k tématu pochází od Nelly Černohorské je nazvaný ,, Bůro x bůra x búro x búra“ a byl publikován na webové stránce pravopisně.cz.

Zde, se kromě významu peněz a počtu let trestu, uvádí použití slova bůro/búro ve sportu, ve významu 5 gólů a ve školním slangu jako známku 5.
Protože článek čerpá částečně ze Slovníku spisovné češtiny, neobsahuje další možnou verzi původu slova bůro/búro.
Autorka článku se dále zabývá pravopisem slova, což už je jiná problematika, než na kterou byl položen dotaz.

Tedy zdroje, ze kterých bylo čerpáno, uvádějí původ slova bor z argotu, ale už ne v jaké době a jaké oblasti. Je možnost, že slovo bor je odvozeno od slova bar jako jeho nespisovná varianta.
Bohužel jsme více nenalezli.

Čerpáno z :

HUGO, Jan, ed. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: historie a původ slov. 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, ©2009. s. ISBN 978-80-7345-198-1.

https://diit.cz/clanek/pujc[…]oznaceni-pro-penize#author1

https://www.pravopisne.cz/2014/08/buro-x-buro-x-bura/

Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu