Význam přísloví

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o význam těchto českých lidových moudrostí: dobro kape po kapkách, zlo teče jako vodopád, kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti, žádný strom do nebe neroste, všechno, co daruješ, zůstává s tebou, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v našich pramenech jsem nalezla význam pouze tří z Vámi uvedených přísloví.

1. kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti = je nutno se přizpůsobit prostředí, ve kterém chceme žít

Podobně latinské Consonans (consonus) esto lupis, cum quibus esse cupis  - chceš-li býti s vlky, vydávej stejné zvuky

Zdroje:

Kuťáková, Eva. Marek, Václav. Moudrost věků. Praha : Svoboda, 1988. 661 s.

Slovník spisovného jazyka českého. 7. díl, V - Y. 2. nezm. vyd. Praha : Academia, 1989, s. 116.

2. lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše = je výhodnější  mít málo, ale jisté, než mnoho, ale nejisté, lepší mít nepatrný zisk, ale zato jistý, bezpečný než mít pouhou naději na zisk větší

Podobně: „lepší hrst jistoty nežli pytel naděje“ nebo latinské „Ad praesens ova cras pullis sunt meliora“ (mít hned vejce je lepší než mít zítra kuřata) aj.

Zdroje:

KUŤÁKOVÁ, Eva. Marek, Václav. Moudrost věků. Praha : Svoboda, 1988. 661 s.

Slovník české frazeologie a idiomatiky : výrazy neslovesné. Praha : Academia, 1988, s. 377.

Slovník spisovného jazyka českého. 7. díl, V - Y. 2. nezm. vyd. Praha : Academia, 1989, s. 145.

3. žádný strom do nebe neroste = na každého dojde, všechno má své meze

Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 5. díl, R - S. 2. nezm. vyd. Praha : Academia, 1989, s. 567.

Odborný výklad významu níže uvedených přísloví jsem v našich pramenech nenašla. Nejedná se však o česká přísloví:

4. dobro kape po kapkách, zlo teče jako vodopád - arabské přísloví
Zdroj: CHROMÝ, Zdeněk. Moudrost podle abecedy. Třebíč : Akcent, 1997, s. 107.

Přísloví jsem jsem našla na internetu v textu, který se však týká jiného oboru a v němž je použito takto: dobrého přibývá pomalu a těžce, a zlé se přihrne jako povodeň, jako velká voda, která najednou zatápí a ničí, ačkoliv se z počátku jevila jako docela drobný déšť.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/plzen/publicistika/_zprava/518954

5. všechno, co daruješ, zůstává s tebou  - jde o kurdské přísloví
Zdroj: PLACHETKA, Jiří. Velký slovník citátů a přísloví. Praha : Academia, 1996, s. 45.

Doporučujeme Vám obrátit se na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR na adrese http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna, kde by vám mohli poradit.

O významu přísloví a rčení je možné se dočíst také v níže uvedených knihách:

FUČÍK, Bedřich. Zakopaný pes, aneb, O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví.  4. vyd. Praha : Albatros, 2009. 245 s. ISBN 978-80-00-02422-6.

ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. 4.vyd. v nakl. Academia 2. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-200-0824-1.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

22.09.2011 14:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu