Význam příjmení Fojtík

Text dotazu

Prosím o vysvětlení významu příjmení: Fojtík

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Fojtík je odvozené od příjmení Fojt. Slovo fojt má více významů, na

východní Moravě byl takto označován rychtář, někdy též znamenalo svobodník,

ve středověku pak vyšší úředník. K dalším související příjmením patří jména

Fojta, Fojtách, Fojták, Fojtášek, Fojtek, Fojtíček, Fojtl (něm. zdrob.),

Fojtů (příd. jméno přivlastňovací). Fojtík bývalo někdy též označení užívané

pro zástupce fojta nebo také pro obecního sluhu.

Podle knihy "Jména tajemství zbavená" patří příjmení Fojtík do kategorie

"podle stavu a zaměstnání" a je zdrobnělinou základního jména Fojt. Pochází

z německého obecného výrazna Vogt převzatého do češtiny v podobě fojt.

Fojtové byli původně ve středověku vysocí královští (knížecí) úředníci

zastupující feudály ve velkých regionech a vykonávající i soudní pravomoci.

Postupně se omezilo jejich působení na menší okruh v rámci jednoho panství

případně pouze města. Fojtové v některých našich krajích byli vlastně

pouhými rychtáři. Zrobnělé Fojtík mělo někde v Čechách význam zástupce,

náměstek fojta, jinde se tak nazýval dokonce pouhý obecní sluha. V příjmení

některého z dnešních Fojtů či Fojtíků, pokud jeho předkové pocházeli z

vyloženě německého prostředí, se může skrývat i přetvořené křestní jméno

Veith (výslovnost fajt), což je ekvivalentem našeho Víta.

Podle statistiky Ministerstva vnitra

(http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx) žilo k 9.5.2007 v

ČR 2602 mužů a 2649 žen s příjmení Fojtík/Fojtíková.

použité zdroje:

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250

nejčastějších příjmení. Praha : Epocha, 2002. s. 65. ISBN 80-86328-10-4.

* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha : Agentura Pankrác, 2004. s. 51.

ISBN 80-86781-03-8.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.01.2010 12:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu