Příjmení Pechanec

Text dotazu

Dobrý den,
 rád bych se dozvěděl jak vzniklo příjmení "Pechanec"
Děkuji předem za vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dostupné publikace se shodují na tom, že příjmení Pechanec je stejného původu jako Pech, Pecha, Pechač, Pecháč, Pecháček, Pechal, Pechan Pechanda, Pechánek, Pechar, Pechát, Pechatý a Pechek.

Všechna jsou odvozena od osobního jména Petr. V knize Naše příjmení se navíc uvádí:

„Pechanec – první zmínka 1400 – Petrum Pechanec, někdy z něm. složeniny Pechhans = Honza smolař.“.

  • MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

 

Kniha Jména tajemství zbavená nabízí dvojí vysvětlení vzniku příjmení Pechanec a dalších jemu podobných. Je zde opět varianta, že se jedná o odvozeninu od osobního jména Petr. „Není však vyloučeno, že některé „podezřelé varianty“ se pojí s německým výrazem Pech = smůla. Pak by šlo o smolaře v obojím smyslu slova: sběrače smůly, obchodníka s ní nebo nešťastníka provázeného osudem.“

  • MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka. Vyd. 1. Praha: Epocha, 2003. 381 s. ISBN 80-86328-30-9.

 

Publikace Německá příjmení u Čechů uvádí příjmení Pechanec v podkapitole Nepravé složeniny s názvy věcí. „Spojují křestní jména obecné názvy věcí. Původně to byla přízviska, která označovala, s čím příslušní lidé obchodovali, co vyráběli, jedli, oblékali si atd. … Pechanz, Pechanec (Pech = smola + Hans, ale lze vykládat i jako čes. hypokoristikum od křestního jména Petr).“

  • BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)

„Petr – jméno řeckého původu (z řec. petros, což je překlad aramejského képhá), znamená „skála“, popř. „skalák; skálopevný“.“

 

  • KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Academia, 2006. 651 s. ISBN 978-80-200-1349-1.

Jak sám vidíte, teorií o vzniku příjmení Pechanec je hned několik a my dnes těžko určíme, jaká z nich je platná v tomto případě.

Pevně však doufáme, že i tak jsme se dobrali k zajímavým výsledkům a pomohli jsme Vám.

Pro zajímavost uvádíme, že dle statistik je mužů s příjmením Pechanec v ČR 244 a žen s příjmením Pechancová rovněž 244. Nejhustější je výskyt tohoto příjmení v okrese Litomyšl a průměrný věk mužů i žen s tímto příjmením je 40 let.

Použité zdroje

KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: Tax Az Kort, 2002. 256 s. ISBN 80-238-8173-6.
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Pechanec/hustota/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.05.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu