význam OSN v dnešní době

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych informace o zdrojích ze
kterých bych mohla čerpat při psaní eseje na téma význam OSN v dnešní době.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

bohužel mnoho dokumentů, které by se zabývaly výhradně významem OSN v současnosti, není. Ovšem v níže odkazovaných bázích naleznete velké množství knih a především článků, které se zabývají úlohou OSN v konkrétních oblastech, např. mír, životní prostředí či sociální problémy. Z dokumentů byste tak mohla velmi přesně a podrobně vyvodit vliv, aktivity a význam OSN ve společnosti. Dříve než Vám však uvedeme příklady těchto konkrétních dokumentů, uvádíme Vám prameny, z nichž můžete čerpat obecné informace o vlivu OSN. U všech dokumentů jsme vzhledem k požadavku významu v současné době volili co nejaktuálnější roky, resp. dokumenty od r. 2000.

Informace byste mohla najít v následujícím článku:

* KLUZ, Karel. Renesance OSN se nekoná, vliv velmocí roste. Haló noviny, č. 25 (20110131), s. 10. ISSN 1210-1494.

Více článků můžete vyhledávat prostřednictvím článkové databáze ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl.

Internetové zdroje:

* Úvaha: Má ještě OSN význam? - http://www.project-syndicate.org/commentary/nye47/Czech

* Webové stránky OSN - http://www.osn.cz/ - doporučujeme Vám stránky projít, jsou zde jistě popsány aktivity OSN, tedy z nich můžete také odvodit význam OSN v současnosti. Zdroj Vám doporučujeme jako jeden z klíčových.

Čerpat byste mohla také z monografických publikací, které pojednávají o významu mezinárodních organizací obecně, jistě mezi nimi bude zmíněno i OSN:

Mezinárodní společnosti obecně:

* SABOLČÍK, Dušan. Světové bezpečnostní organizace na přelomu 20. a 21. století a jejich význam pro operace na podporu míru: habilitační práce. [1]. 81 l.

* SABOLČÍK, Dušan. Světové bezpečnostní organizace na přelomu 20. a 21. století a jejich význam pro operace na podporu míru: habilitační práce. [2], Přílohová část. 83 l.

* Úloha OSN v měnícím se světě: má OSN budoucnost?: sborník příspěvků ze studentské soutěže. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. 139 s. ISBN 80-245-0113-9.

* BRÁT, Lukáš. Úloha mezinárodních finančních institucí v procesu globalizace [rukopis]. 85, 7 l. Pozn.: diplomová práce

Nyní Vám uvádíme příklady dokumentů, které se zabývají významem OSN v konkrétních oblastech:

* TOASE, F. H., ed. a GORDON, D. S., ed. Aspects of peacekeeping. London: Frank Cass, 2001. xxix, 286 s. The Sandhurst conference series, ISSN 1483-1153. ISBN 0-7146-5040-4.

* AYISSI, Anatole N., ed. Cooperating for peace in West Africa: an agenda for the 21st century. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, [2001]. xiv, 154, 164, xvi s. ISBN 92-9045-140-8.

* POPTŮČEK, Martin et al. Rozvojové cíle tisíciletí: cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení: Česká republika: zpráva o rozvojových cílech tisíciletí = Millennium development goals: reducing poverty and social exclusion: Czech Republic: millennium development goals report. Bratislava: United Nations Development Programme, c2004. 69, 69 s. ISBN 92-95042-04-2.

* MATEJOVIČOVÁ, Barbora, ed., SANDANUSOVÁ, Anna, ed. a DYTRTOVÁ, Radmila, ed. Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2007. 108 s. Educo; č. 3. ISBN 978-80-86561-80-6.

* Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Strategie rozvoje zemědělství a výživy do roku 2010: Seminář. Praha: Min. zemědělství ČR MZe ČR, 2000. 42 s.

Záznam monografií naleznete v Souborném katalogu ČR (dostupný na adrese https://aleph.nkp.cz/cze/skc), kde jsou uvedeny také knihovny, které mají danou knihu ve svém fondu. Články z tisku poté můžete vyhledat v již zmiňované ANL (http://aleph.nkp.cz/cze/anl). Pro vyhledávání jsme použili klíčová slova: OSN, rozvoj, vliv, význam, úloha, mír, životní prostředí, bezpečnost ,atd. Záznamy byly omezeny rokem vydání 2000.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.03.2012 14:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu