význam místního názvu Pecopala

Text dotazu

Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala
zahrnuje i kopec Pec, uváděný jako Pecopala. Jaký je význam názvu Pecopala?
Název pec může být odvozen od Pecopala, nebo je to naopak?

Odpověď

Dobrý den,

význam názvu Pecopala není bohužel v nám dostupných publikacích uveden.

Procházeli jsme jak knihy o původu názvů místních jmen, tak i knihy o chráněných územích v ČR, kde však byla oblast popisována pouze z biologického hlediska (přehled projité literatury viz seznam níže).

Jediné záchytný bod byla informace o vzniku místních názvů Pec. Takto pojmenované vrchy jsou odvozeny od lidské práce spojené s někdejším hornictvím a hutnictvím - vedle názvu Pec dále např. Železné hory, Rumpál, Jalový vrch, Zláteňka, Hamry.

Zároveň je však uváděno, že slovo pec v pomístním jménu není - pokud jde o vztah k zpracování nerostných surovin - jednoznačné. V pecích se totiž tepelně upravovaly nejrůznější materiály.

Označení se mohou vztahovat ke zpracování železné rudy, vápence či vypalování cihel.

V mnohých případech však zpracovatelé soupisů u pomístních jmen se slovem "pec" výklad neuvádějí nebo vztahují jména k pálení dřevěného uhlí a kolomazi, k sušení lnu nebo i ovoce, k pekařské peci ba i k "vaření proutí na výrobu proutěného nádobí", k teplé slunečné poloze místa, atd. ... tedy nikoli k upravě rud. Jednoznačný vztah míst ke slovu "pec" tak může ukázat pouze archivní či archeologický průzkum.

(Výňatky z knihy OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše. Pomístní jména v Čechách : o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Vyd. 1.. Praha : Academia

: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 1995. 520 s. ISBN 80-200-0554-4 * 80-901072-8-1).

Pokud máte zájem o konkrétnější rozbor významu slova, především pak názvu Pecopala, obraťte se, prosím, na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR (www.ujc.cas.cz) , kde Vám odborníci na český jazyk jistě podají uspokojivou odpověď. 

Použitá literatura:

* MACKOVČIN, Peter; SEDLÁČEK, Miroslav; KUNCOVÁ, Jaromíra (eds). Chráněná území ČR. III., Liberecko. Vyd. 1.. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ; Brno : EkoCentrum, 2002. 331 s. ISBN 80-86064-43-3.

* MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ, Marie; MIHALÍK, Štefan. Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. 1. vyd.. Praha : Academia, 1977. 474, [1] s. : [18] s. barev. fot. příl.

* FRIEDL, Karel. Chráněná území v České republice. Praha : Informatorium, 1991. 274 s. ISBN 80-85368-13-7.

* MODRÝ, Martin; SÝKOROVÁ, Jarmila. Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberec : Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství, 2004. 120 s. ISBN 80-239-2838-4.

* KNÍŽETOVÁ, Ludmila. Chráněná území v ČSR : Národní park, chráněné krajinné oblasti, st. přírodní rezervace, chráněná naleziště, parky a zahrady, stud. plochy, přírodní výtvory a přírodní památky. 1. vyd.. Praha : SZN, 1985. 212 s.

* PROFOUS, Antonín; SVOBOAD, Jan; ŠMILAUER, Vladimír. Místní jména v Čechách : jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd.. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1949-1960. 5 sv.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.03.2011 15:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu