Význam a vznik příjmení

Text dotazu

Pro kroniku v Útušicích hledám význam a vznik příjmení Švantner a Kympergr.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel v žádné z příruček vysvětlující původ jmen, které máme k dispozici, se slova Švantner a Kympergr nenacházejí. Doporučujeme Vám proto obrátit se na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR

www.ujc.cas.cz

Zdroje:

Knappová, Miloslava, 1936-

Příjmení v současné češtině : jazyková příručka / Miloslava

Knappová. -- 1. vyd. -- Liberec : AZ KORT, 1992 (Nové Město nad

Cidlinou : Agrodat). -- 185 s. : tab. ; 21 cm. -- ISBN

80-900008-9-4 (brož.)

Mates, Vladimír, 1933-

Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250 nejčastějších

příjmení / Vladimír Mates. -- Vyd. 2. -- Praha : Epocha, 2002. --

319 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-86328-10-4 (váz.)

Moldanová, Dobrava, 1936-

Naše příjmení / Dobrava Moldanová. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá

fronta, 1983 (Mír 3). -- 289 s. ; 21 cm. -- (Malé encyklopedie ; Sv.

16). -- (Váz.) : 26 Kč

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky /

[zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR

Libuše Kroupová ... et al. ; hlavní redakce Josef Filipec ... et

al.]. -- Vyd. 4. -- Praha : Academia, 2005. -- 647 s. ; 22 cm. --

ISBN 80-200-1347-4 (váz.)

Trávníček, František, 1888-1961

Slovník jazyka českého / František Trávníček. -- 4. vyd., ve Slovan.

nakl. 1. přeprac. a dopln. vyd. -- Praha : Slovanské nakladatelství,

1952 (Brno : ZMT 02). -- 15, 1801, [1] s. ; 8°

Malý staročeský slovník Bělič, Jaromír, 1914-1977; Kučera, Karel, 1947-; Kamiš, Adolf, 1915-1991; Křístek, Václav, 1918-1979 - SPN, Praha, 1979, (cze)

Kotík, Antonín: Naše příjmení. Praha,1897. (Pokud máte dobré softwarové vybavení svého pc, je možno do této knihy nahlédnout i po internetové síti

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=9046)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

10.07.2009 12:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu